Uncategorized

 

Αρ. Πρωτ.261                                                                   Αθήνα, 24.12.2018

                                                                    

                                                                                  ΠΡΟΣ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                                                   κ. Ματθαιόπουλο Βασίλειο

                                                                                              2) Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης

                                                                                                    & Υποδομών Αντιπύραρχο

                                        κ. Καρακίτσο Γεώργιο

                                                                                                                    

                                                                                  ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                               Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: « Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις».

             

     Με το υπ’αριθμ. 74297 Φ.602.5/29.11.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του Α.Π.Σ., κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Π.Δ. 62/2018 (Α’ 121), ζητείται από όλους τους οδηγούς του Π.Σ. η υποβολή ιατρικών βεβαιώσεων – γνωματεύσεων, διευκρινίζοντας ότι η μη υποβολή τους θα ελεγχθεί πειθαρχικά. Η παραπάνω Διεύθυνση στις διευκρινίσεις της, αντιγράφοντας πιστά το άρθρο 10 του προαναφερόμενου Π.Δ. παραβλέποντας στην ουσία τις παραλείψεις του, δεν διευκρινίζει βασικά σημεία του, τα οποία έχουν προκαλέσει την μέγιστη σύγχυση στους συναδέλφους οδηγούς – χειριστές Υ.Ο.Μ. γι’ αυτό και χρήζουν άμεσης έκδοσης νέων διευκρινίσεων του αρμοδίου Τμήματος του Α.Π.Σ. και σίγουρα περαιτέρω επεξεργασία του Π.Δ. 62/2018 για τις απαραίτητες συμπληρώσεις του.

    Τίθενται λοιπόν τα εξής ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετήματος:

  • Ο υγειονομικός έλεγχος που ζητείται από όλους τους οδηγούς με την προσκόμιση των συγκεκριμένων ιατρικών βεβαιώσεων – γνωματεύσεων, από ποιούς γιατρούς θα γίνει; Γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων ή ιδιώτες γιατρούς; Δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στο άρθρο 10 ούτε βεβαίως και στην παραπάνω διαταγή. Είναι αυτονόητο ότι θα μπορούσε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος ώστε όλοι οι συνάδελφοι οδηγοί να εξεταστούν από γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων ή κέντρων υγείας για αποφυγή οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης και η προσκόμιση των βεβαιώσεων έστω και σε μεταγενέστερο χρόνο, λόγω πιθανών χρονοβόρων διαδικασιών (μακροχρόνια ραντεβού).
  • Από πού προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος, για μη υποβολή των βεβαιώσεων -γνωματεύσεων, όταν στην παράγραφο 5 του άρθρου 10, ρητά αναφέρεται ότι η μη υποβολή τους έχει ως συνέπεια την αναστολή – παύση της Άδειας ικανότητας χειριστή, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι σε πρόσφατο χρόνο, ανανέωσαν την πολιτική τους άδεια, θα υποστούν εκ νέου την διαδικασία; Για ποιόν ακριβώς λόγο;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι θα απορριφθούν ως ανίκανοι ικανότητας οδηγού – χειριστή στην ακολουθούμενη διαδικασία, τι ακριβώς θα γίνουν, αφού ούτε και αυτό προβλέπεται από το Π.Δ. 62/2018;

       Τα παραπάνω ερωτήματα απαιτείται άμεσα να διευκρινιστούν, αφού αποτελούν και την αγωνία των συναδέλφων όπως εμείς καθημερινά την λαμβάνουμε και εν τέλει προκαλούν αναστάτωση χωρίς κανέναν ιδιαίτερο λόγο. Οι διαδικασίες μπορούν κάλλιστα να απλοποιηθούν, ώστε ομαλά να τηρείται και η απόλυτη νομιμότητα.

       Ζητάμε λοιπόν την παροχή νέων διευκρινίσεων για το συγκεκριμένο θέμα, αφού ληφθούν υπόψη όλοι οι παράμετροι που παραπάνω αναφέρουμε και βεβαίως την ανάληψη πρωτοβουλίας από το αρμόδιο Τμήμα του Α.Π.Σ., για συμπλήρωση των αδιευκρίνιστων σημείων του Π.Δ. 62/2018, όπως αυτό ισχύει.       

 

                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

27/12/2018

Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.

  Αρ. Πρωτ.261                                                                   Αθήνα, 24.12.2018                                                                                                                                                        ΠΡΟΣ: 1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                                                    κ. Ματθαιόπουλο Βασίλειο                                                                                               2) Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης                                                                                                     & Υποδομών Αντιπύραρχο                                         κ. Καρακίτσο […]
14/12/2018

Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 605/13/78-στ   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Χθες, 13 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ […]
21/11/2018

Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. που εκτελούν  υπηρεσία με μάχιμες μονάδες στις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007

Αρ.Πρωτ.235                                    Αθήνα, 20.11.2018          ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ                                                   ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στελεχών του Π.Σ. […]
17/11/2018

Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του Τ.Π.Υ.Π.Σ./  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. κατ’ ανάλογη εφαρμογή ισχυουσών νομοθετικών ρυθμίσεων λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας και Στρατού.

Αρ. Πρωτ:231                                                                                      Αθήνα, 16.11.2018                                                                                                                                                                                                                                                    ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ : «Χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος σε μετόχους του […]