Uncategorized

Αρ.Πρωτ. 210

      Αθήνα, 15.10.2018

                                                                                     ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                    Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας».

 

Σχετικά  με τα ερωτήματα πολλών συναδέλφων που υποβάλλονται στην Ομοσπονδία μας και το Νομικό μας Σύμβουλο για τη δικαστική διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα (Δώρα) και αδείας απετέλεσαν εξαρχής στόχο των μνημονιακών πολιτικών. Αρχικά επήλθαν σημαντικές μειώσεις με τους Ν. 3833/ 2010 και 3845/2010, για να καταργηθούν εντελώς από 1.1.2013 υπό το καθεστώς των ρυθμίσεων της Υποπαραγράφου Γ1 του πρώτου Άρθρου του Ν. 4093/2012. Με τον ίδιο νόμο είναι γνωστό ότι επήλθαν δραστικές μειώσεις στο σύνολο των αποδοχών των ενστόλων και των σωμάτων ασφαλείας και οι οποίες μειώσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές με σειρά αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ και για την εφαρμογή των οποίων επίκειται η αναδρομική καταβολή των περικοπών.

Οι ανωτέρω αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ έκριναν μεν ως αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις για τις περικοπές στους ένστολους των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας χωρίς όμως να εκφέρουν κρίση για τις περικοπές των επιδομάτων εορτών και αδείας που αφορούν το σύνολο των μισθοδοτούμενων από το Ελληνικό Δημόσιο (ανεξαρτήτως αν η σχέση τους είναι ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου).

  1. Στη συνέχεια, κατόπιν προσφυγών – αγωγών που άσκησαν εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (κυρίως σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ) εκδόθηκαν σειρά αποφάσεων κυρίως Ειρηνοδικείων και προσφάτως Μονομελών Διοικητικών Πρωτοδικείων με τις οποίες κρίθηκαν ως παράνομες οι περικοπές των επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και αδείας και τα οποία επιδικάστηκαν υπέρ των υπαλλήλων που προσέφυγαν. Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για το ίδιο ακριβώς θέμα εκδόθηκαν και σειρά αποφάσεων των ίδιων δικαστικών σχηματισμών που απορρίπτουν ανάλογες αγωγές, τασσόμενες υπέρ της συνταγματικότητας των περικοπών.

Για το θέμα αυτό δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα απόφαση σε δεύτερο βαθμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφέστερη αντίληψη για το κλίμα που θα διαμορφωθεί,  ως τάση βεβαίως και όχι ως βεβαιότητα. Βεβαιότητα θα υπάρξει μόνο με την κρίση Ανωτάτων Δικαστηρίων (ΣτΕ, Αρείου Πάγου και  τελικώς του ΑΕΔ) που θα παγιώσουν την επί του θέματος νομολογία.

  1. Ενόψει αυτών εναπόκειται στην προσωπική βούληση κάθε συναδέλφου και κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης αν θα υπάρξουν προσφυγές άμεσα και ως τις 20.12.2018 (για τη διετία 2016 – 2018) ή αν θα αναμείνουν την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης, υποβάλλοντας για τη διασφάλιση των απαιτήσεων τους έναντι της διετούς παραγραφής και για ένα εξάμηνο Αίτηση προς το τμήμα Μισθοδοσίας του για την καταβολή των οφειλομένων από 20.12.2016 δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος άδειας.

Τα διεκδικούμενα ποσά σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 500 ευρώ για το Δώρο Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, δεδομένου ότι ο προσδιορισμός των επιδομάτων αυτών στο συγκεκριμένο ποσό έχει κριθεί με την 668/2010 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ως συνταγματικώς ανεκτός. Έτσι λοιπόν αν ασκηθούν τώρα άμεσα αγωγές το διεκδικούμενο ποσό είναι της τάξης των 2.500 ευρώ.

  1. Όσοι αποφασίσουν να αναμείνουν τις εξελίξεις επί του θέματος και για ένα εξάμηνο μπορούν να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση που επισυνάπτεται.

Στο επόμενο διάστημα θα σας κρατάμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη.

Αίτηση Διακοπής Παραγραφής

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

15/10/2018

Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας.

Αρ.Πρωτ. 210       Αθήνα, 15.10.2018                                                                                      ΠΡΟΣ:    Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                                                                                     Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.       ΘΕΜΑ: «Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα και αδείας».   […]
13/10/2018

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών στο Π.Κ. Μαντουδίου

Αρ.Πρωτ. 208                                Αθήνα, 12.10.2018                                                                        ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                                                                                      Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο                                                                        ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη                                                                                       Κα […]
11/10/2018

Συνεδρίασε το συντονιστικό των Ομοσπονδιών για τις περαιτέρω δράσεις του.

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2018 Αρ. Πρωτ.: 600/13/25   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Συνεδρίασε σήμερα το συντονιστικό των Προέδρων των […]
08/10/2018

Χορήγηση οφειλόμενων αδειών υπαλλήλων.

Αρ.Πρωτ. 204                                                                                      Αθήνα, 08.10.2018                                                                              ΠΡΟΣ: 1. Διοικητές ΠΕ.ΠΥ.Δ Ελλάδος                                                                            ΚΟΙΝ:  1. Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος                 Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Ματθαιόπουλο                  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                     Μέλη […]