Uncategorized

 Αρ. Πρωτ.: 130   ​​​                                       Αθήνα, 11.10.2019              

                                                                                                                                                 

                                                                    ΠΡΟΣ:      Εκτελεστική Επιτροπή ΑΔΕΔΥ

                                                                      ΚΟΙΝ:      Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

ΘΕΜΑ : « Απάντηση σε έγγραφό της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.»

ΣΧΕΤ.:    Το από 9-10-2019 και αρ. πρωτ. 271 έγγραφό σας με θέμα : «Δίωξη συνδικαλιστικού στελέχους εκλεγμένου στην Ομοσπονδία σας»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 με ιδιαίτερη έκπληξη λάβαμε το παραπάνω έγγραφό σας με το οποίο «καταδικάζετε» την απόφασή μας να «αποπέμψουμε» από μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο «επειδή ήταν υποψήφιος στις εκλογές της 7ης Ιουλίου» και μας καλείτε υπό την απειλή μάλιστα ότι θα λάβετε «όλα τα ενδεικνυόμενα από το Καταστατικό σας μέτρα» να την ανακαλέσουμε άμεσα.

Από το έγγραφό σας προκύπτει ότι αυτό συντάχθηκε αφού λάβατε υπόψη σας αποκλειστικά και μόνο τη διαμαρτυρία του συναδέλφου. Θεωρούμε ότι η στοιχειώδης συνδικαλιστική δεοντολογία επιβάλλει σε περιπτώσεις καταγγελίας κατά δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης μέλους σας να την ελέγχετε, ζητώντας την άποψη και της καταγγελλόμενης συνδικαλιστικής οργάνωσης και όχι μόνο του καταγγέλλοντος.

Η δεοντολογία αυτή δεν τηρήθηκε ούτε για το θεαθήναι.

Για την αποκατάσταση λοιπόν της πραγματικότητας την οποία είτε σας απέκρυψαν είτε δεν αντιληφθήκατε, σας γνωρίζουμε ότι η αντικατάσταση του κ. Γ. Παπαδόπουλου στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας από τον αμέσως επόμενο επιλαχόντα του συνδυασμού του έγινε σύμφωνα με το άρθρο 21 του Καταστατικού μας το οποίο ρητά ορίζει ότι  :

«1. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί όταν :

α. Υποβάλλει έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Απουσιάσει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις ή επί πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις.

γ. Χάσει την ιδιότητα του υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος»

Στην προκείμενη υπόθεση ο κ. Γ. Παπαδόπουλος απώλεσε την ιδιότητα του υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της αποστρατείας του αφού υπέβαλε αίτηση παραίτησης την 20.06.2019 και σύμφωνα με την 39908Φ.200.10/24.06.2019 απόφαση του Υπαρχηγού Υποστήριξης του Πυροσβεστικού Σώματος που εκδόθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο Φ.Ε.Κ. 1145/04.07.2019 τ.Γ΄ όπου αναφέρει ότι:

«Αποστρατεύεται ο Πυρονόμος Παπαδόπουλος Γ. από το Πυροσβεστικό Σώμα επειδή υπέβαλε αίτηση παραίτησης προκειμένου να συμμετάσχει ως υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές 2019 και εγγράφεται αυτός στο Μητρώο της εφεδρείας του Σώματος,  μέχρι της συμπληρώσεως του ορίου ηλικίας (55 έτος)».

Άρα λόγος της αντικατάστασης του είναι η αποστρατεία και η εξ αυτής απώλεια της ιδιότητας του υπαλλήλου του Πυροσβεστικού Σώματος λόγω της υποψηφιότητας του και όχι αυτή καθαυτή η υποψηφιότητά του, όπως υπονοείτε στο έγγραφο σας, την οποία και βεβαίως θεωρούμε ότι αποτελεί έκφραση άσκησης πολιτικού δικαιώματος.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι μετά την επάνοδό του καταγγέλλοντα στην ενεργό υπηρεσία λόγω μη εκλογής του, δεν υφίσταται δυνατότητα «ανάκτησης» της θέσης του στο Δ.Σ., διότι η επαναφορά στην ενέργεια δεν συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη  επανάκτηση και τυχόν άλλων θέσεων, ιδιοτήτων και αξιωμάτων που αυτός κατείχε λόγω της δημοσιοϋπαλληλικής του ιδιότητας πριν την παραίτηση και αποστρατεία του.

Αυτή λοιπόν είναι η πραγματικότητα της υπόθεσης, η οποία και υποστηρίζεται και από τη νομική προσέγγιση του θέματος.

Καλό λοιπόν θα ήταν να μην διαταράσσονται οι μεταξύ μας δεσμοί αγαστής συνεργασίας χρόνων, με παρεμβάσεις σας στην αυτοτέλεια των μελών σας με βάση αβάσιμες καταγγελίες που αποσκοπούν στη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                                                 

                                                                           

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ​​​        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

13/10/2019

Απάντηση σε έγγραφό της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

 Αρ. Πρωτ.: 130   ​​​                                       Αθήνα, 11.10.2019 […]
12/10/2019

Συμμετοχή της ΠΟΕΥΠΣ στην 8η Γενική Συνέλευση του Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.

Αρ.Πρωτ.129​​​​​​​              Αθήνα, 11.10.2019                                   […]
11/10/2019

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση των  ετών εις το διπλάσιο (μάχιμης πενταετίας) από τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, ενταχθέντες στο Π.Σ. μετά την 01-01-2011 και τους μονιμοποιημένους συναδέλφους πρώην 5ετής υποχρέωσης.

               Αρ. Πρωτ.: 128                                                                              Αθήνα, 11.10.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                           ΠΡΟΣ: 1. Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο                                                                                                                 Ματθαιόπουλο Βασίλειο                           […]
23/08/2019

Δασικό επίδομα: Η ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του μεγάλου μας αγώνα!

Αρ. Πρωτ.:106​​​                                                 […]