Uncategorized

omospondies logo

 

Αθήνα, 20  Ιανουαρίου 2020

Αρ. Πρωτ.: 506/5/10

 

Προς:   Τον Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κ. ΠΕΤΣΑ Δημήτριο

 Κοιν.:   Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

 

 

Θέμα: «Τροποποίηση επιτοκίων, κατηγοριών, ποσών & κατώτατων ορίων μηνιαίων καθαρών αποδοχών για χορήγηση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.»

 

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Τα τελευταία έτη, ειδικά μετά την ενοποίηση των πρώην Ταμείων της Αστυνομίας Πόλεων, της Ελληνικής Χωροφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώματος και την ίδρυση του ενιαίου πλέον ασφαλιστικού Φορέα των αστυνομικών, πυροσβεστών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου μας, του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., γίνονται σοβαρές και επιτυχείς προσπάθειες αναβάθμισης όλων των Τομέων του. Στόχος αυτής της αναβάθμισης είναι: α) η βιωσιμότητα του Ταμείου μας, το οποίο με τους αγώνες του συνδικαλιστικού μας κινήματος μπορέσαμε να διατηρηθεί αυτοτελές στην πρόσφατη τροποποίηση της ασφαλιστικής νομοθεσίας, β) η αναμόρφωση αυτού στα νέα μοντέλα διαχείρισης των Φ.Κ.Α. σε ελλαδικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γ) η προσαρμογή των παροχών του στις πραγματικές και πρωτοφανείς ανάγκες που γεννήθηκαν από την πρόσφατη 10ετή κοινωνική και οικονομική κρίση για τους ασφαλισμένους του.

Όπως γνωρίζετε, το Ταμείο μας, κάθε χρόνο, μετά από απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που εγκρίνει την αποδέσμευση κεφαλαίων των Τομέων Τ.Π.ΑΣ., Τ.Π.Υ.Α.Π. και Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Κλάδου Πρόνοιας του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., χορηγεί προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών στους ασφαλισμένους του, ήτοι αστυνομικούς, πυροσβέστες και πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου μας. Επί αυτών, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω  και δη τον κοινωνικό χαρακτήρα του Ταμείου, την βιωσιμότητά του σε βάθος πενήντα (50) ετών με βάση τις πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, την επαρκή ρευστότητα των Τομέων του και την οικονομική στενότητα στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάδελφοί μας, θα θέλαμε να προτείνουμε τα κάτωθι:

  1. Τη μείωση του επιτοκίου χορήγησης δανείων από το Ταμείο στους ασφαλισμένους του, σε ποσοστό, ναι μεν μεγαλύτερο από την απόδοση των τηρουμένων στην Τ.τ.Ε. διαθεσίμων κεφαλαίων των Φ.Κ.Α., το οποίο βέβαια θα είναι ικανό να καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των δανείων του Ταμείου, αλλά τέτοιο ώστε να επιφέρει σημαντική μείωση στους τόκους που επιβαρύνονται οι ασφαλισμένοι του δανειολήπτες.
  2. Τη δημιουργία νέας κατηγορίας χορήγησης δανείων στους ασφαλισμένους των Τομέων Τ.Π.ΑΣ. και Τ.Π.Υ.Α.Π., στα πρότυπα του Τ.Π.Υ.Π.Σ., έτσι ώστε να καλύπτονται και οι συνάδελφοι που έχουν λιγότερα από 10 έτη και περισσότερα από 3 έτη ασφάλισης στους προαναφερόμενους Τομείς.
  3. Την αύξηση του ποσού των δανείων που λαμβάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι του Ταμείου και συγκεκριμένα κατά περίπου 1.000,00 € σε κάθε κατηγορία με βάση τα έτη ασφάλισης. Εναλλακτικώς, τη δημιουργία και 4ης κατηγορίας, αναπροσαρμόζοντας τα έτη ασφάλισης στις ήδη υπάρχουσες. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση, τόσο του τρέχοντος προϋπολογισμού, όσο και των επόμενων, με στόχο την αύξηση των κεφαλαίων που αποδεσμεύει ο Υπουργός, προκειμένου να μην περιοριστεί ο πληθυσμός των δανειοληπτών. Επισημαίνεται ότι, ο κ. Υπουργός, στην από 18-10-2019 συνάντησή του με την Π.Ο.ΑΣ.Υ., δήλωσε πρόθυμος στην αύξηση των κεφαλαίων που αποδεσμεύονται για δάνεια από το Ταμείο μας.
  4. Τη μείωση των κατώτατων ορίων μηνιαίων καθαρών αποδοχών που λαμβάνει υπόψη το Ταμείο μας για τη χορήγηση δανείων στους ασφαλισμένους του και συγκεκριμένα κατά 50,00 € σε κάθε κατηγορία με βάση τα έτη ασφάλισης. Τα όρια αυτά, καλό είναι, με βάση τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και λαμβανομένου πάντα υπόψη του ποσοστού επισφαλών δανειοληπτών μετά από κάθε προσαρμογή, να αυξομειώνονται.

Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση των προτεινομένων, προκειμένου αυτά να εφαρμοστούν στα δάνεια που θα χορηγήσει το Ταμείο μας από το τρέχον έτος. Όπου δε, υφίσταται ανάγκη τροποποίησης των καταστατικών διατάξεων των Τομέων ή εν γένει της νομοθεσίας, επίσης παρακαλούμε για τις άμεσες προς το σκοπό αυτό δικές σας ενέργειες.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις ώστε να υπάρξει ταχεία πρόοδος στο αίτημά μας και θετική ευόδωση της κοινής μας προσπάθειας για μια ουσιαστική κοινωνική πολιτική παροχών του Ταμείου μας.

Οι Πρόεδροι

Π.Ο.ΑΣ.Υ. Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος
20/01/2020

Τροποποίηση επιτοκίων, κατηγοριών, ποσών & κατώτατων ορίων μηνιαίων καθαρών αποδοχών για χορήγηση δανείων Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

  Αθήνα, 20  Ιανουαρίου 2020 Αρ. Πρωτ.: 506/5/10   Προς:   Τον Πρόεδρο Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. Ταξίαρχο κ. ΠΕΤΣΑ Δημήτριο  Κοιν.:   Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ […]
19/01/2020

Η αποκατάσταση της αλήθειας.

Αρ.Πρωτ.26                                                              […]
12/01/2020

Θετικές τομές στην κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης της Πολιτικής Προστασίας και στο Πυροσβεστικό Σώμα.

     Αρ.Πρωτ.23                                                            […]
07/01/2020

Σχέδιο Νόμου Εθνικού Μηχανισμού και Αναδιοργάνωσης του Π.Σ..

Αρ.Πρωτ.3 Αθήνα, 07.01.2020                  ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                              Μέλη της ΠΟΕΥΠΣ     ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Νόμου Εθνικού Μηχανισμού και Αναδιοργάνωσης του Π.Σ.».   Το νέο Σχέδιο […]