Uncategorized

Αρ. Πρωτ:24

Αθήνα, 24.02.2024

ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                            Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.».

Στις 22-02-2024 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. με τον νέο Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο κ. Θεόδωρο Βάγια με αντικείμενα της συνάντησης διάφορα επιχειρησιακά, λειτουργικά και θεσμικά θέματα.

Αφού προηγήθηκε η τοποθέτηση του Προέδρου της Ομοσπονδίας κ. Σταθόπουλου, στην οποία για μια ακόμα φορά εκφράστηκε η αποφασιστικότητα του συνδικαλιστικού μας φορέα για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων και δικαιωμάτων των πυροσβεστών, εν συνεχεία ο κ. Αρχηγός, λαμβάνοντας το λόγο ευχαρίστησε την Ομοσπονδία για την μέχρι σήμερα καλή συνεργασία μας, όπου μέσα από την αμοιβαία ειλικρίνεια και υπευθυνότητα δίνονται λύσεις. Υπογράμμισε, την ανάγκη ανύψωσης του ηθικού του έλληνα πυροσβέστη, την ανάγκη επίλυσης πολλών ζητημάτων, καθώς και την ανάγκη παρεμβάσεων που οφείλουμε να λάβουμε προκειμένου να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις.

Τα θέματα της συζήτησης και οι τοποθετήσεις του κ. Αρχηγού του Π.Σ. τέθηκαν ως εξής:

1ο Θέμα: Επιφυλακές πυροσβεστικού προσωπικού και ορθολογική χρήση του μέτρου

Η αρχή της συζήτησης έγινε με το θέμα της σύννομης και ορθολογικής χρήσης του μέτρου των επιφυλακών και αποσαφήνισης των όρων «Διαβάθμιση Κατάστασης – Ετοιμότητας – Γενική – Μερική Επιφυλακή – Αυξημένη Ετοιμότητα». Επαναλάβαμε τη θέση μας ότι το μέτρο της επιφυλακής είναι έκτακτο μέτρο και υπό το πλαίσιο του ν.4662/2020 συναρτάται με την εκδήλωση φαινομένων και κινδύνων φυσικών καταστροφών από απρόβλεπτα και μεγάλης έντασης συμβάντα και δεν θα πρέπει να γίνεται καταχρηστική εφαρμογή του. Τονίσαμε ότι παρατηρείται απίστευτη κατάχρηση του μέτρου από την Διοίκηση, που στην κυριολεξία εξουθενώνει το πυροσβεστικό προσωπικό. υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο της επιφυλακής έχει θεσμοθετηθεί ως εξαίρεση και ενισχυτικός λειτουργικός παράγοντας που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση πραγματικής και εξελισσόμενης έκτακτης ανάγκης και όχι ενδεχόμενης με βάση τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, αλλά δυστυχώς έχει γίνει κανόνας της επιχειρησιακής δράσης του Π.Σ. ενώ το μέτρο επιβάλλεται με εγκύκλιους και διαταγές του 1999 και 2000, καθότι ο ν.4662/2020 και συγκεκριμένα το άρθρο 6 αυτού, δεν εφαρμόζεται λόγω της μη έκδοσης κανονιστικών – εφαρμοστικών πράξεων του νόμου. Πολλοί Διοικητές όλο και περισσότερο, καταφεύγουν στην παλιά δοκιμασμένη πρακτική του «όλοι μέσα ή όλοι παντού», αυθαιρετώντας και παραβιάζοντας βασικούς κανόνες εργασίας αφού ερμηνεύουν κατά το δοκούν το ξεπερασμένο νομικό μας πλαίσιο.

Από τον κ. Αρχηγό διευκρινίστηκε, ότι σε καμιά περίπτωση δεν είναι στις προθέσεις της Διοίκησης η καταπόνηση του προσωπικού με άσκοπες επιφυλακές και θα προσπαθήσει να τηρήσει το μέτρο της σωστής μερικής επιφυλακής, ώστε να μην φέρνουμε όλο το προσωπικό στην Υπηρεσία, τονίζοντας ιδιαίτερα σε ερώτηση μας, ότι δεν υπάρχει καμία παρέμβαση στους δείκτες επικινδυνότητας, ώστε σε κάποιες περιοχές να μετατρέπονται προς το δυσμενέστερο με σκοπό την επιπλέον λήψη μέτρων. Τόνισε, ότι με σωστές κινήσεις πρέπει να υπάρξει ορθολογική διαχείριση του υπάρχοντος προσωπικού, έτσι ώστε να περάσουμε σε μια νέα φιλοσοφία αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων. Σχετικά με το φαινόμενο που παρατηρείται για πλήρη στελέχωση των Διοικητικών θέσεων και την υποστελέχωση των Υπηρεσιών μας ενημέρωσε ότι οι εντολές που έχουμε δώσει σαν ηγεσία είναι να δοθεί προτεραιότητα στις Π.Υ. και τα Κλιμάκια κυρίως κατά την αντιπυρική περίοδο και οι ΔΥΠΙΝ να κρατήσουν μόνο το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν.

2ο Θέμα: Αναδιοργάνωση με επικαιροποίηση οργανογραμμάτων των Υπηρεσιών.

Τέθηκε για μία ακόμα φορά το κομβικό για την λειτουργία μας ζήτημα της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του Π.Σ με νέα οργανογράμματα, στη βάση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής της επικράτειας. Είναι αδύνατο όπως τονίσαμε και άκρως αναχρονιστικό το Π.Σ. να λειτουργεί σήμερα με οργανογράμματα των δεκαετιών του 1970 και 1980, όταν έχουμε εισέλθει στην εποχή των τεχνολογικών αλμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης! Ο κ. Αρχηγός μας απάντησε ότι πράγματι είναι ένα μεγάλο εγχείρημα με πολύ δουλειά, είναι θετικός για τις μεγάλες αλλαγές που βρίσκονται στις προθέσεις αλλά υπογράμμισε και τις δυσκολίες του εγχειρήματος καθώς αν προχωρήσουμε σ’ αυτές θα υπάρξουν πολλές μετακινήσεις που πρέπει να γίνουν και ως εκ τούτου θα δημιουργηθεί πρόβλημα στην κοινωνική και οικογενειακή τους ζωή.

3ο Θέμα: Αλλαγή ωραρίου των Υπηρεσιών του Π.Σ.

Για την διακινούμενη φημολογία περί αλλαγής ωραρίου και εφαρμογή 12ωρης υπηρεσίας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία εισήγηση της φυσικής ηγεσίας ούτε έχει τεθεί θέμα ωραρίου, ενώ δεν υπάρχει καμία σκέψη για περικοπή κανονικών αδειών κατά την αντιπυρική περίοδο αλλά απλά απαιτείται ο σωστός προγραμματισμός της λήψης τους.

4ο Θέμα: Υγεία και ασφάλεια του προσωπικού κατά τις επεμβάσεις του

Συζητήθηκε επίσης το θέμα της ασφάλειας των υπαλλήλων σε επεμβάσεις και ζητήθηκε η τήρηση σε κάθε περίπτωση όλων των αναγκαίων προβλεπόμενων μέτρων ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων. Ο κ. Αρχηγός μας ενημέρωσε, ότι η επέμβαση του Σώματος σε συμβάντα γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται με πιστή τήρηση όλων των Κανονισμών και Πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού.

5ο Θέμα: Λειτουργία των ΕΜΟΔΕ

Ζητήσαμε την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των νέων Υπηρεσιών των ΕΜΟΔΕ για το χρονικό διάστημα εκτός της αντιπυρικής περιόδου και ένταξής τους στον επιχειρησιακό σχεδιασμό των κατά τόπο Υπηρεσιών, στον τομέα των οποίων βρίσκονται οι νεοσυσταθείσες Υπηρεσίες με άμεση έκδοση Απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 5075/2023 (Α’206) και αξιοποίησή τους προς ενίσχυση αυτών. Η απάντηση του ήταν ότι όλα τα παραπάνω τα συζητάμε, είμαστε στην τελική διαδικασία και σύντομα θα μάθετε τα αποτελέσματα. Για την συνέχιση των συμβασιούχων πυροσβεστών θα εξετάσει τις παραμέτρους που δημιουργήθηκαν με την πρόσληψη τους στις ΕΜΟΔΕ και σκοπός του είναι η κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν με νέες προσλήψεις πυροσβεστών που θα ενσωματωθούν πριν την 1η Μαΐου, ημερομηνία έναρξης της αντιπυρικής περιόδου.

6ο Θέμα: Προκήρυξη νέας Σχολής Αρχ/στών

Για μία ακόμα φορά, ζητήσαμε άμεσα προκήρυξη Σχολής Αρχ/στων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 39 ν.4662/2020. Ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχουν προκηρυχθεί τέσσερις (4) διαγωνισμοί για θέσεις Αξιωματικών διαφόρων κατηγοριών και παρά το γεγονός της έκδοσης της Απόφασης για την ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της Σχολής Αρχ/στών, μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί κανένας σχετικός διαγωνισμός. Η απάντηση του ήταν ότι το γνωρίζει το θέμα, υπάρχει καθολικό αίτημα, αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης του παραγόμενου πυροσβεστικού έργου, αλλά ταυτόχρονα και ευκαιρία εξέλιξης του χαμηλόβαθμου προσωπικού του Π.Σ., στοιχείο που αποτυπώνεται και στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που υπήρξε και θα ενημέρωση την πολιτική ηγεσία προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο για την έκδοση προκήρυξης Σχολής Αρχ/στών.

7ο Θέμα: Εκσυγχρονισμός Κ.Ε.Υ.Π.Σ.- Πειθαρχικό Δίκαιο – Αλλαγές στον ν.4662/2020

Τέθηκε επίσης το θέμα του εκσυγχρονισμού – εκδημοκρατισμού του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Π.Δ. 210/1992) του προσωπικού του Π.Σ. και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στα άλλα Σώματα Ασφαλείας σε θέματα όπως π.χ. των αδειών του προσωπικού (γονικές άδειες), όπου παρά την δημοσίευση του Π.Δ. 3/2014 δεν εφαρμόζονται πλήρως οι διατάξεις που ισχύουν σε αυτά. Στο πλαίσιο αυτό επιβάλλεται όπως τονίστηκε και ο άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του επίσης αναχρονιστικού πειθαρχικού δικαίου που διέπει το Π.Σ. και τροποποίηση της διαδικασίας των Ε.Δ.Ε. Υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές και αποκλίσεις με βασικές διατάξεις του Κ.Π.Δ., όπως επίσης και με όσα ισχύουν στα υπόλοιπα Σώματα Ασφαλείας ενώ με την θεσμοθέτηση του νέου μισθολογίου (ν.4472/2016), που ενίσχυσε σημαντικά του βασικούς μισθούς μας, οι ποινές που επιβάλλονται κρίνονται σε πολλές των περιπτώσεων, εξοντωτικές και άμεση τροποποίηση συγκεκριμένων άρθρων του ν.4662/20, στη βάση των ολοκληρωμένων προτάσεων που έχουν καταθέσει προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Εργασίας για την αναθεώρησή του. Η απάντηση του ήταν ότι όλα τα παραπάνω βρίσκονται στο στάδιο των τελικών αποφάσεων, θα υπάρξουν άμεσα αλλαγές (τις τοποθέτησε χρονικά εντός δύο μηνών) και αναθεώρηση τόσο στο ποινικό δίκαιο όσο και στον απαρχαιωμένο ΚΕΥΠΣ συνολικά. Για τις απαραίτητες αλλαγές στον ν. 4662/20 που αφορούν την λειτουργία του Π.Σ. αυτές βρίσκονται επίσης στο τελικό τους στάδιο και θα ανακοινωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

8ο Θέμα: Εκτός έδρας – Νυχτερινά – Πενθήμερα- Δασικό Επίδομα

Ζητήσαμε την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τα εκτός έδρας των στελεχών, με αύξηση τόσο στο ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης, όσο και στα χιλιόμετρα της εκτός έδρας μετακίνησης καθώς και την αναπροσαρμογή της αμοιβής για εργασία πέραν του πενθημέρου, και της νυκτερινής μας εργασίας, οι οποίες παραμένουν καθηλωμένες στο ύψος αυτό για πάνω από μία 25ετία. Ο κ. Αρχηγός μας απάντησε ότι πράγματι η μη αναπροσαρμογή του ποσού της αποζημίωσης με έκδοση νέου Π.Δ. αποτελεί μία αστοχία όπως επίσης και η αύξηση του ποσού των πενθημέρων και νυκτερινών ενώ βλέπει θετικά το αίτημα μας για επαναφορά του δασικού επιδόματος, ικανοποιητικού ύψους, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών κατά την αντιπυρική περίοδο και θα προσπαθήσει σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία να δώσει λύση στα παραπάνω

9ο Θέμα: Καθιέρωση ετήσιων υγειονομικών εξετάσεων. Έκδοση νέων ταυτοτήτων

Ζητήσαμε την αυτονόητη καθιέρωση ετήσιων υποχρεωτικών εξειδικευμένων υγειονομικών εξετάσεων για όλο το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και θεσμοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης υγείας και ασφάλειας, θωράκισης επί της ουσίας της πολυσύνθετης εργασίας του πυροσβέστη. Η απάντηση του ήταν ότι γίνονται ενέργειες και συγκεκριμένες διαδικασίες για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Περί της έκδοσης νέου τύπου ταυτοτήτων μας απάντησε ότι δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

11ο Θέμα: Αποποινικοποίηση του πυροσβεστικού έργου θωράκιση του επαγγέλματός

Θέσαμε επίσης το θέμα της αποποινικοποίησης του πυροσβεστικού έργου και θεσμική θωράκιση του επαγγέλματός μας με λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας που θα διευθετεί το θέμα. Οι εκάστοτε επικεφαλής καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη λαιμητόμο της ποινικοποίησης του έργου του και στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί την υπόνοια ότι έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των επικεφαλής προς τον τρόπο με τον οποίο δρουν και λειτουργούν στα συμβάντα, αφού καθίστανται να λάβουν αποφάσεις, σε ακραίες καιρικές συνθήκες, σε ένα συνεχές μεταβλητό περιβάλλον, με συγκεκριμένους πόρους, μέσα και κουρασμένο από τις υπερωρίες και επιφυλακές προσωπικό, ρισκάροντας σε κάθε περίπτωση την ποινικοποίηση των επιλογών τους. Μας ενημέρωσε ότι η λήψη σημαντικών αποφάσεων απαιτεί καλή ψυχολογία και καθαρό μυαλό με ατέλειωτες ώρες στο συμβάν και ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έχει εκφραστεί θετικά για το θέμα και με νομοθετική πρωτοβουλία να βρεθεί ένας τρόπος να μην κατηγορούνται με τέτοια ευκολία οι συνάδελφοι που επιχειρούν στο πεδίο.

11ο Θέμα: Οργάνωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος

Επίσης συζητήθηκε το ενδεχόμενο για ανάληψη πρωτοβουλίας για την βέλτιστη οργάνωση του συνδικαλιστικού μας κινήματος προκειμένου να σταματήσουν ανεξέλεγκτες καταστάσεις που επικρατούν στο χώρο του Π.Σ. με την ανοχή του Α.Π.Σ. και αποβαίνουν σε βάρος τόσο των σωματείων όσο και των υπαλλήλων του Π.Σ.. Μας απάντησε, ότι σε επόμενη συνάντηση μας να του γίνει σε βάθος ενημέρωση για την υφιστάμενη κατάσταση και ανάλυση των προτάσεων μας δεδομένου ότι αυτό το θέμα απασχολεί έντονα και την πολιτική ηγεσία.

Τέλος επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για σταθερή συνεργασία μεταξύ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και Αρχηγείου Π.Σ. και μας τόνισε ιδιαίτερα ότι η προσπάθειά του θα επικεντρωθεί για λύσεις σε όλα τα επίπεδα μέσα από την συνεργασία και την συναδελφικότητα, πιστεύοντας στο έργο του έλληνα πυροσβέστη και τον καλεί να συνεχίσει να εργάζεται με σύνεση, αυταπάρνηση και μεθοδικότητα ώστε το Πυροσβεστικό Σώμα να επιτελέσει το έργο του στο ακέραιο.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

25/02/2024

Συνάντηση εργασίας με τον Αρχηγό του Π.Σ.

Αρ. Πρωτ:24 Αθήνα, 24.02.2024 ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις                                       […]
09/01/2024

Κατάργηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για την καταπολέμηση της ανεργίας που θεσπίστηκε με το (μνημονιακό) ν. 3986/2011, υπολογιζόμενη σε ποσοστό 2% επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των μισθοδοτούμενων υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Αρ. Πρωτ: 112                                                                                               Αθήνα, 09.01.2024 ΠΡΟΣ:  Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.   ΚΟΙΝ:1. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης &  Πολιτικής                     Προστασίας,   κ. Βασίλη Κικίλια […]
21/12/2023

Υπενθύμιση του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την καθυστέρηση διευθέτησης ζητήματος, που αφορά την μη εφαρμογή της Διαδοχικής Ασφάλισης.

  Αρ. Πρωτ.: 106                                                                                                                                            Αθήνα, 21.12.2023                                                                                            ΠΡΟΣ:       Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής                                                                                                             Προστασίας κ. Βασίλη Κικίλια                                                                                         ΚΟΙΝ:  1)     Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης […]
20/12/2023

Ηχηρά μηνύματα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ηχηρά μηνύματα από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2023 Αρ. Πρωτ.: 201/1/55στ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σε κλίμα βαθύτατου πένθους, αλλά και οργής […]