Uncategorized

Αρ.Πρωτ. 178

Αθήνα, 24.09.2020

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

ΘΕΜΑ: «Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.».

Συνεδρίασε στις 22.09.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και μετά από ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε ενέκρινε:
1. Τη συνεργασία με το Σ.ΕΠ.Ε. όπως αποτυπώνεται στη σχετική ανακοίνωση του Προεδρείου και σε σχέση με τις περαιτέρω σχετικές μας ενέργειες, αποφασίζει τη συλλογή συγκεκριμένων στοιχείων από τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις σχετικά με φαινόμενα παράνομων και χωρίς συμβάν επιφυλακών που κηρύχθηκαν με μόνο κριτήριο την πρόγνωση καιρικών φαινομένων ή φαινόμενα υπερβολικής και πέρα από κάθε εύλογο μέτρο απασχόλησης του προσωπικού ή μετακινήσεων για εκτέλεση υπηρεσίας χωρίς να συντρέχει σοβαρός λόγος με αποτέλεσμα την καταπόνηση του προσωπικού κατά παράβαση των διατάξεων για την υγιεινή και ασφάλεια. Τα στοιχεία αυτά αφού τύχουν επεξεργασίας, θα υποβληθούν με αναλυτικό υπόμνημα στο Σ.ΕΠ.Ε. για την περαιτέρω άσκηση ελεγκτικού έργου, δεδομένου ότι το Σ.ΕΠ.Ε. με βάση το άρθρο 2 του Ν.3850/2010 έχει ευθέως γενική αρμοδιότητα ελέγχου και για τις περιπτώσεις του ένστολου προσωπικού των Ε.Δ. και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Επίσης έγινε ειδική συζήτηση για την διεκδίκηση αποζημιώσεων (ως πρόσθετων) των ρεπό που δεν χορηγούνται μέσα σε εύλογο χρόνο από τη στέρησή τους.

2. Το Δ.Σ. συζήτησε επίσης το θέμα της συγκρότησης του ψηφοδελτίου «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» για τις προσεχείς εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων, από κάποια μέλη Πρωτοβαθμίων Ενώσεων και από κοινού με τα μέλη της διοίκησης της νεοσυσταθείσας «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ – Π.Ο.Π. με έδρα την Καρδίτσα».
Επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη Ομοσπονδία λειτουργεί διασπαστικά ως «δούρειος ίππος» στο χώρο των υπαλλήλων του Π.Σ. αφού διαχωρίζει τους πυροσβέστες σε «παλαιούς» και νέους προερχόμενους από τους πρώην Π.Π.Υ. και φυσικά τέτοιοι διαχωρισμοί επί της ουσίας παραβλάπτουν το συνδικαλιστικό κίνημα στο χώρο μας και φυσικό για το λόγο αυτό ήδη η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. έχει λάβει απόφαση για τριτανακοπή της απόφασης ίδρυσής της.
Επίσης ενόψει του ότι η παραπάνω διασπαστική Ομοσπονδία έχει φτάσει στο σημείο να στέλνει εξώδικα για να μην εμφανίζονται τα στελέχη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ως εκπρόσωποι της (παλαιότερης και πλέον αντιπροσωπευτικής) Ομοσπονδίας που εκπροσωπεί τους Πυροσβέστες, η παραπάνω σύμπραξη συνδικαλιστικών στελεχών (έστω λίγων) με τη διοίκηση της Π.Ο.Π. έρχεται κατά το σκέλος που τους αφορά σε ευθεία αντίθεση με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία στα οποία αυτοί ανήκουν και την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. διότι επί της ουσίας αντιστρατεύονται το ενιαίο της έκφρασης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος και τους σκοπούς των Ενώσεων τους.
Κατόπιν αυτών το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. αποφάσισε:

α) Καλεί τα μέλη των Πρωτοβαθμίων Ενώσεων που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο (σύμπραξης με τη Διοίκηση της Π.Ο.Π.) με τον τίτλο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και αποσύρουν άμεσα τις υποψηφιότητές τους και καλεί τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις να κινήσουν την εκ του καταστατικού τους πειθαρχική διαδικασία αποβολής για τα μέλη τους που δεν θα αποσύρουν τις υποψηφιότητές τους.
β) Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στα επόμενα Συνέδριά της να θέσει στο Σώμα το ζήτημα του αποκλεισμού των συνέδρων που έχουν την ιδιότητα του υποψηφίου στο παραπάνω ψηφοδέλτιο και δεν αποσύρουν την υποψηφιότητά τους λόγω της ενσυνείδητης αντιστράτευσής τους, στους σκοπούς και τις αποφάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24/09/2020

Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Αρ.Πρωτ. 178 Αθήνα, 24.09.2020 ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Εργασίες Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.». Συνεδρίασε στις 22.09.2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και μετά από […]
21/09/2020

Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.).

Αρ.Πρωτ. :177 Αθήνα, 21.09.2020 ΠΡΟΣ : Πρωτοβάθμιες Ενώσεις Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: «Η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην Επιθεώρηση Εργασίας ( Σ.ΕΠ.Ε.)» Πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας μας […]
18/09/2020

Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής Πυροσβεστικών Υπαλλήλων από το πρ. Τ.Π.Δ.Υ.

  Αρ. Πρωτ: 175                                                                                                                         Αθήνα 18.09.2020                                                                                        ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις– μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.      ΘΕΜΑ: «Διευκρινιστικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, περί  διαγραφής […]
14/09/2020

Επικρατούσα κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ στο νησί της Λέσβου.

Αρ.Πρωτ. 172 Αθήνα, 14.09.2020 Προς: 1.Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη 2. Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ΘΕΜΑ: « Επικρατούσα κατάσταση που βιώνουν οι υπάλληλοι του Π.Σ […]