Αποφοίτηση του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Διεξαγωγή του Δ. Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. παρουσία του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας  κ. Βασίλειου Παπαγεωργίου».
28/05/2021
Πένθος στην οικογένεια της Πυροσβεστικής.
12/07/2021

Αποφοίτηση του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Αρ.Πρωτ.: 68

 Αθήνα, 03.06.2021

                                ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                             Μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: «Αποφοίτηση του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων, Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.”

 

Πραγματοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης και απονομής διπλωμάτων στους  ευδοκίμως αποφοιτήσαντες του Ειδικού Τμήματος Πυρονόμων Τάξεως 2021, της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, υλοποιώντας έτσι ένα διαχρονικό αίτημα της Ομοσπονδίας μας, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του Π.Σ. με την εφαρμογή του Ν.4662/2020, δημιουργείται ειδικό Τμήμα της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα περαιτέρω εξέλιξης στους Πυρονόμους.

Η λειτουργία της Σχολής, αποδεικνύει εμπράκτως ότι η πολιτεία είναι παρούσα και στο πλευρό μας, καθώς η θέσπιση του ως άνω νόμου και η υλοποίησή του ως προς το θέμα αυτό, ικανοποίησε ένα πάγιο και διαρκές αίτημά μας.

Η αναβάθμιση των 430 συναδέλφων Πυρονόμων σε Αξιωματικούς και η μελλοντική εξέλιξή τους, αποτελεί θετικό βήμα τόσο για τους ίδιους όσο και για την καθημερινή λειτουργία του Π.Σ. αφού συλλήβδην αναβαθμίζουν και τις παρεχόμενες προς τον πολίτη υπηρεσίες, στοιχείο σημαντικό για την έξωθεν εικόνα του.

Μετά την θετική αυτή εξέλιξη αναμένουμε και άλλες, οι οποίες θα υλοποιηθούν με σκοπό να στηρίξουν εμπράκτως τον καθημερινό μας αγώνα, ο οποίος αναμένεται και πάλι δύσκολος την αντιπυρική περίοδο που διανύουμε.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email