Απόφαση για αναδρομικά : Υποχρεωτική χορήγηση με εκπτώσεις.

Περιοδεία στην Ε.Υ.Π.Σ Περιφέρειας Κρήτης.
02/11/2018
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Κατάθεση Στεφάνου.
13/11/2018

Απόφαση για αναδρομικά : Υποχρεωτική χορήγηση με εκπτώσεις.

Αρ.Πρωτ.225

Αθήνα, 08.11.2018

                                                         

                                                                         ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                       Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Απόφαση για αναδρομικά : Υποχρεωτική χορήγηση με εκπτώσεις!».

                                                                                                                                                                                     

    Η κυβέρνηση προέβη τελικά στην κατάθεση της περιβόητης τροπολογίας με αριθμό 1796/141/07-11-2018, με την οποία ρυθμίζεται η εφάπαξ καταβολή χρηματικών ποσών και στα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, υποχρεωμένη και υπό τον κίνδυνο κυρώσεων μετά την έκδοση συνεχών καταδικαστικών αποφάσεων του ΣτΕ.. Η τροπολογία αυτή αφορά την καταβολή αναδρομικών της περιόδου 01.08.2012 έως και 31.12.2016, ο χρόνος και οι διαδικασίες χορήγησης των οποίων θα καθοριστεί με νέα Κ.Υ.Α. Από την ανάγνωση της Απόφασης συμπεραίνονται τα παρακάτω:

  • Το χρονικό διάστημα που αφορά την καταβολή των αναδρομικών ποσών δεν συμπεριλαμβάνει ολόκληρο το έτος 2017, αφού η έναρξη ισχύος του νέου μισθολογίου τοποθετείται έναν χρόνο μετά, δηλαδή την 01.01.2018 και όχι την 01.01.2017, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ν.4472/2017 (Α’74)!
  • Από τις ρυθμίσεις της τροπολογίας διακρίνεται ότι, ενώ ρυθμίζονται οι αποδοχές έως την 31.12.2016, τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά δεν υπολογίζονται στο νέο ειδικό μισθολόγιο που νομοθετήθηκε με τον ν.4472/2017, όσον αφορά τον υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς!

   Τα παραπάνω συναγόμενα, αποδεικνύουν ότι η παραπάνω απόφαση της κυβέρνησης δεν επαναφέρει τους μισθούς μας, όπως υποχρεούται από τις Αποφάσεις του ΣτΕ στα επίπεδα του 2012, αφού οι αναδρομικές αποδοχές που καταβάλλει σκοπίμως δεν λαμβάνουν υπόψη τους τα δύο παραπάνω συμπεράσματα.

    Πρόκειται στην ουσία για μία τροπολογία που κινείται φανερά στην φιλοσοφία της προεκλογικής και υποχρεωτικής από τις Αποφάσεις της δικαιοσύνης, τακτοποίησης.

     Καλούμε την κυβέρνηση στην πλήρη συμμόρφωση και εναρμόνισή της με τις αμετάκλητες αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης, αποδεικνύοντας με πράξεις τον σεβασμό της απέναντι στο ένστολο προσωπικό της χώρας.      

                

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email