Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού.

Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού.
12/04/2018
Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί
20/04/2018

Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού.

Αρ.Πρωτ.80                                                                                             

Αθήνα,  13.04.2018

 

                                                    

                                                                               ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                 Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού».

 

Άμεση ήταν η απάντηση του Α.Π.Σ. στο υπ΄αρίθμ 73/12.04.2018 έγγραφό μας αναφορικά με επανακαθορισμό των Δελτίων Ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού το οποίο κοινοποίησε και στο Γραφείο του κ. Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών όπου μας γνωρίζει  ότι με την υπ΄αρίθμ. 16379 Φ.100.3/22.03.2018 Απόφαση κ. Συντονιστή Υποστήριξης Α.Π.Σ., έχει συγκροτηθεί Ομάδα Εργασίας για την αναβάθμιση του ειδικού (υπηρεσιακού) δελτίου ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού και των Π.Π.Υ. όπου και μας ικανοποίησε ιδιαίτερα.

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email