Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά.

Ενημέρωση για Δικαστική Διεκδίκηση Επιδόματος Κινδύνου.
13/10/2017
Μετακινήσεις Πυροσβεστικού προσωπικού με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
17/10/2017

Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά.

Αρ.πρωτ.: 532                                                                          

 Αθήνα,  16/10/2017     

 

                                                 ΠΡΟΣ : 1) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                    ΚΟΙΝ :    1) Α.Π.Σ. – Δ/νση Ανθρ. Πόρων

                                          2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                              Μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ., περί μετακινήσεων στα νησιά ».

ΣΧΕΤ : α) Το υπ΄αριθμ. 58151 Φ.202.1 /11.09.2017 έγγραφο Α.Π.Σ. της Δ/νσης  Ανθρωπίνων Πόρων, προς την Π.Υ. Ερμούπολης.

               β) Η από 9-10-2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κ. Πενταγιώτη.

 

Κύριε Αρχηγέ,

 

      Σύμφωνα με την α΄ σχετική, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιωτική περιοχή δεν έχουν καμία εξαίρεση από την εφαρμογή του Π.Δ. 170/1996, ως προς το σκέλος των μετακινήσεων εντός της ίδιας πόλης, όπως αυτό τροποποιήθηκε προσφάτως και συγκεκριμένα ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 13/2017.

    Η εξαίρεση των νησιών από τις κείμενες διατάξεις, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο προσωπικό των υπηρετούντων σε Π.Υ. και Π.Κ. που εδρεύουν σε νησιά, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις της ηγεσίας με την έκδοση της εν λόγω Διαταγής.

    Σας ενημερώνουμε ότι γίναμε δέκτης πολλών παραπόνων από συναδέλφους και ύστερα από την ανάδειξη του θέματος από την Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου,  αφού το απαντητικό έγγραφο του Αρχηγείου απευθύνθηκε σε Υπηρεσία αρμοδιότητάς της, ζητήσαμε τη γνώμη του Νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας επί του θέματος όπου με την ανωτέρω β΄ σχετική Γνωμοδότησή του την οποία σας υποβάλλουμε συνημμένα, η ερμηνεία του αρμοδίου τμήματος είναι εσφαλμένη και παντελώς ανυπόστατη.

   Ζητάμε την παρέμβασή σας, για άμεση ανάκληση της επίμαχης Διαταγής, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη. 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email