Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά – Πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων για το έτος

Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.
09/03/2018
Βαθμολόγιο χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών: Απαιτείται σύμπνοια και όχι  ναρκοθέτηση της προσπάθειάς μας
13/03/2018

Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά – Πίνακες κενών θέσεων και μεταθέσεων για το έτος

Αρ.πρωτ.: 43                                                                                                   

Αθήνα,  12/03/2018                                                                                                                                                              

                                                     ΠΡΟΣ :    Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                        Αντιστράτηγο κ. Σωτήριο Τερζούδη 

                             ΚΟΙΝ :     Ε.Υ.Π.Σ. Νοτίου Αιγαίου

 

ΘΕΜΑ : «Ανάκληση Διαταγής Α.Π.Σ. περί μετακινήσεων στα νησιά – Πίνακες κενών θέσεων

                και μεταθέσεων για το έτος ».

ΣΧΕΤ :  α) Το υπ΄αριθμ. 58151 Φ.202.1 /11.09.2017 έγγραφο Α.Π.Σ. της Δ/νσης  Ανθρωπίνων

                  Πόρων, προς την Π.Υ. Ερμούπολης.

             β) Η από 9-10-2017 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου κ. Κ. Πενταγιώτη.

γ) Το υπ΄αριθμ. 532/16-10-2017 έγγραφο Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

δ) Η υπ΄αριθμ. 83726 Φ.102.2/ 29-12-2017 Απόφ. κ. Α.Π.Σ.

ε) Η υπ΄άριθμ. 7820 Φ.202.3/9-2-2018  Δ/γή  Α.Π.Σ.

 

Κύριε Αρχηγέ,

σας επανυποβάλλουμε την β΄ σχετική καθώς δεν έχουμε λάβει απάντηση στην γ΄ σχετική, διότι σύμφωνα με την α΄ σχετική, οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε νησιωτική περιοχή δεν έχουν καμία εξαίρεση από την εφαρμογή του Π.Δ. 170/1996, ως προς το σκέλος των μετακινήσεων εντός της ίδιας πόλης, όπως αυτό τροποποιήθηκε προσφάτως και συγκεκριμένα ορίζεται από την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 13/2017.

    Η εξαίρεση των νησιών από τις κείμενες διατάξεις, είχε ως αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση στο προσωπικό των υπηρετούντων σε Π.Υ. και Π.Κ. που εδρεύουν σε νησιά, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά για τις προθέσεις της ηγεσίας με την έκδοση της εν λόγω Διαταγής.

Επίσης σύμφωνα με τις ανωτέρω δ΄ και ε΄ σχετικές, η παρουσίαση της κατανομής  με την κοινοποίηση των κενών θέσεων ανά Νομό και όχι ανά πόλη (νησί), δεν εξαιρεί τις νησιωτικές περιοχές, αψηφώντας για την ιδιαιτερότητα την ιδιομορφία και της αυτονομία του κάθε νησιού.

Αποτέλεσμα αυτής της κατανομής, είναι να υπολογίζονται οι ανάγκες του Νομού ως μια ενιαία πόλη και όχι ανά νησί όπως συνέβαινε παλαιότερα, συντηρώντας την πεποίθηση που ισχύει σε ηπειρωτικές περιοχές, ότι ο εκάστοτε Περιφερειάρχης μπορεί να προτείνει μετακινήσεις υπαλλήλων (εντός πόλης), για την κάλυψη των κατά τόπους Υπηρεσιακών αναγκών.

Ζητάμε την παρέμβασή σας, α) για άμεση ανάκληση της επίμαχης Διαταγής, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη, διότι αντίκειται στην εξαίρεση των μετακινήσεων υπαλλήλων μεταξύ των νησιών, όπως ορίζεται με το Άρθρο 23 παρ.1 του Π.Δ. 13/2017, εξαιρώντας ρητά και κατηγορηματικά από την έννοια «μετακίνηση προσωπικού μέσα στην ίδια πόλη» (Άρθρο 21 του ανωτέρω Π.Δ.) τα νησιά και β) όταν πρόκειται για νησιωτικό σύμπλεγμα, να γίνεται κατ΄ εξαίρεση η κατανομή της υπηρετούσας δύναμης ανά νησί και όχι ανά Νομό.                       

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email