ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17-05-2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ένστολη Πανελλαδική Συγκέντρωση Διαμαρτυρίας την Τετάρτη 17 Μαΐου και ώρα 17:00 στην πλατεία Κολοκοτρώνη
14/05/2017
Πίνακες – Παραδείγματα Υπολογισμού με το Νέο Μισθολόγιο.
15/05/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 17-05-2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

titlos poeyps neo

 Αρ.Πρωτ.  404                                                         Αθήνα, 14/05/2017 

                                                                                                                                     

                                                               ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                            ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΩΝΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

 ΤΗΣ 17-05-2017 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 

   Ύστερα από την ομόφωνη  απόφαση των προεδρείων των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας, καλούμε όλους τους συναδέλφους μας, να συμμετάσχουν στην ένστολη πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και Ω/17:00΄ στην πλατεία Κολοκοτρώνη.  Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε αμέτοχοι και να παρακολουθούμε σαν θεατές διότι :

  • ξεκάθαρα υπάρχει εμπαιγμός και κοροϊδία και ξεπερνά κάθε προηγούμενο η έλλειψη βασικών δημοκρατικών αρχών από πλευράς της Κυβέρνησης εις βάρος των σκληρά εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.
  • η Κυβέρνηση δεν έχει διάθεση συμμόρφωσης προς τις αποφάσεις ΣτΕ για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών.  
  • στην διαμόρφωση των οικονομικών δεδομένων του μισθολογίου, δεν μας δόθηκε το δικαίωμα για μελέτη, κατάθεση απόψεων και διαβούλευση παρά μόνο μία ημέρα πριν την κατάθεσή του στην Βουλή, δίνοντάς μας μόνο ένα γενικό περίγραμμα, βασικές αρχές και φιλοσοφία σύνταξης, χωρίς ποσά και αριθμούς.
  • από την κατάργηση επιδομάτων, καθώς και περαιτέρω κρυφές μειώσεις από την προσωπική διαφορά που όλοι πολύ καλά ξέρουμε ότι μέχρι τώρα ήταν αμετάβλητη, τώρα με το Σχέδιο Νόμου μπαίνει στην κλίνη του Προκρούστη.
  • στο προαναφερόμενο μισθολόγιο παρατηρούμε τις κάτωθι στρεβλώσεις και αδικίες εις βάρος μας όπως :

α) ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας να μη λαμβάνεται υπόψη για

     τη μισθολογική εξέλιξη των κλιμακίων.

 β) ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση πτυχίου να μη λαμβάνεται

     υπόψη στη μισθολογική εξέλιξη.

γ) δεν θα λάβουν ποτέ αύξηση και την προσωπική διαφορά κάποιοι

     συνάδελφοι δε θα την αποσβέσουν ποτέ, αφού θα αποστρατευτούν με

αυτή η οποία είναι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων μεγαλύτερη στο

χαμηλόβαθμο προσωπικό με πολλά ή λίγα έτη υπηρεσίας, στους

διαζευγμένους και στους άγαμους.

ε) καταβάλλονται μικρότερες αποδοχές μεταξύ ομοιοβάθμων, με τα

    ίδια έτη υπηρεσίας, αλλά διαφορετικής κατηγορίας.

  • οι μειώσεις είναι δεδομένες, αρχής γενομένης από το πλαφόν  των (4) πενθημέρων ήτοι 184 ευρώ απώλεια το χρόνο καθώς και το πλαφόν στις (488) ώρες ετησίως νυκτερινής απασχόλησης, ήτοι (5) νυκτερινά τον μήνα ήτοι 797,76 ευρώ απώλεια τον χρόνο ανά δικαιούχο για την νυχτερινή αποζημίωση για κάθε συνάδελφο.

 

  Μας λυπεί ιδιαίτερα η απουσία της Πολιτικής & της Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος, καθώς δεν υπάρχουν ρυθμίσεις που να προστατεύουν τη βάση των πυροσβεστικών υπαλλήλων και για αυτό φέρουν βαριά και αποκλειστική ευθύνη!!

Τέλος, από την μελέτη του σχεδίου νόμου προκύπτει σαφώς ότι τις μεγαλύτερες επιπτώσεις θα τις υποστούν η πλειοψηφία και ο κορμός του πυροσβεστικού προσωπικού ήτοι οι χαμηλόβαθμοι συνάδελφοι, είτε έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας είτε λίγα.

   Καλούμε

   τα Δ.Σ. των Ενώσεών μας, να ενεργοποιήσουν το σύνολο των συναδέλφων ώστε να υπάρξει μαζική συμμετοχή στην ανωτέρω ένστολη διαμαρτυρία.

   Να έρθουν σε συνεννόηση με τις αντίστοιχες Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις των Αστυνομικών Υπαλλήλων προκειμένου να υπάρξει κοινή μετάβαση στην Αθήνα όλων των συναδέλφων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση με τα λεωφορεία που θα μισθωθούν για το σκοπό αυτό.

  Μόνο με δυναμική φυσική παρουσία μπορούμε να διεκδικήσουμε την αξιοπρέπειά μας.

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ!!!

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                          ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email