ΠΟΕΥΠΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ.Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.
16/06/2014
ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
16/06/2014

Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Δημόσια ΙΕΚ.

Αρ.πρωτ.130

 

Αθήνα, 16/06/2014

                                               ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

 

ΘΕΜΑ: Ανάληψη από το Α.Π.Σ. νομοθετικής πρωτοβουλίας για αναγνώριση του χρόνου 

           φοίτησης σε Δημόσια ΙΕΚ ως χρόνο πραγματικής υπηρεσίας.

 

Κύριε Αρχηγέ,

     όπως γνωρίζετε στο Σώμα υπηρετεί ικανός αριθμός πυροσβεστικών υπαλλήλων οι οποίοι σε διαγωνισμούς κατάταξης παρελθόντων ετών συμμετείχε στην κατηγορία Θ(της παρ.1 άρθρου 3 Ν.2612/1998) στην οποία τυπικό προσόν κατάταξης αποτελούσε η κατοχή Πτυχίου Δημόσιου ΙΕΚ κατεύθυνσης Δασοπροστασίας (Ειδικός Δασικής Προστασίας).

     Ο χρόνος φοίτησης στα άνω Δημόσια ΙΕΚ (2 έτη), μολονότι αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν κατάταξης, δυστυχώς δεν αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας, κατά την ισχύουσα διάταξη της παρ.5 του άρθρου 37 του Ν.3016/2002 με την οποία αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας μόνο ο χρόνος φοίτησης σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.

Κύριε Αρχηγέ,

     σας καλούμε να αναλάβετε στο μέτρο της αρμοδιότητάς σας νομοθετική πρωτοβουλία με την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για την αναγνώριση ως χρόνου πραγματικής υπηρεσίας του χρόνου φοίτησης σε Δημόσιο ΙΕΚ εφόσον η κατοχή του σχετικού πτυχίου απετέλεσε προσόν κατάταξης στο Πυρ/κό Σώμα.

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

       ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email