Άμεση αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. για καθορισμό νέων Διοικητικών Προστίμων μετά την κατάργηση των πταισμάτων με τον νέο Π.Κ. & επιτακτική η πρόβλεψη ώστε να αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Λεσχών του Π.Σ.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 23ου ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
04/07/2019
Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο πεσόντων Πυροσβεστών στον Καρέα
19/07/2019

Άμεση αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. για καθορισμό νέων Διοικητικών Προστίμων μετά την κατάργηση των πταισμάτων με τον νέο Π.Κ. & επιτακτική η πρόβλεψη ώστε να αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Λεσχών του Π.Σ.

 Αρ. Πρωτ: 89                                                                               Αθήνα, 16.07.2019

                                                        ΠΡΟΣ:   Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

                                          κ. Μιχαήλ Χρυσοχοϊδη

                  ΚΟΙΝ:    1. Υπουργό Οικονομικών

   κ. Χρήστο Σταϊκούρα

  2.  Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                            Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο.   3.  Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις

 ΘΕΜΑ: «Άμεση αναγκαιότητα έκδοσης σχετικής Κ.Υ.Α. για καθορισμό νέων  Διοικητικών Προστίμων μετά την κατάργηση των πταισμάτων με τον νέο Π.Κ. & επιτακτική η πρόβλεψη ώστε να αποτελούν πόρο του Λογαριασμού Λεσχών του Π.Σ.».

Κύριε Υπουργέ,

       με το ΦΕΚ με αριθμό 95 τεύχος Α’, της 11.6.2019, δημοσιεύθηκε ο ν. 4619/2019 «Κύρωση του Ποινικού Κώδικα», με ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του την 1.7.2019. Μετά την ως άνω κύρωση του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά στα εγκλήματα αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος, ήτοι εκείνα του εμπρησμού και της πλημμύρας (περ. δ’ παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3511/2006, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4249/2014), τροποποιούνται τα άρθρα 264, 265 (εμπρησμός) και 268 (πλημμύρα) ΠΚ, ενώ τα άρθρα 266, 267 (εμπρησμός από αμέλεια) και 269 ΠΚ (πλημμύρα από αμέλεια) καταργούνται.

     Επίσης, καταργούνται τα άρθρα 407 έως 459 ΠΚ, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 468: «Τα πταίσματα καταργούνται και εκκρεμείς υποθέσεις τίθενται στο αρχείο με πράξη του κατά τόπον αρμόδιου εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Ύστερα από τα παραπάνω, από την έναρξη ισχύος του νέου Ποινικού Κώδικα καταργείται η διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τα άρθρα 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα για παραβάσεις σε θέματα πυροπροστασίας της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας. Επίσης, καταργείται η «Διαδικασία Μηνύσεων».

     Με νέα Κ.Υ.Α. των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Οικονομικών των παρ. 4 και 5 του άρθρου 14 του (β) σχετικού, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4249/2014 (Α’ 73) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49, παρ. 4 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), θα καθοριστούν το ύψος και ειδικότερα θέματα σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και τη διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων ή μέτρων και άλλα συναφή ζητήματα.

     Σημειώνουμε ότι, λόγω της κατάργησης της μέχρι τώρα νομοθεσίας όπως την αναλύσαμε ανωτέρω, μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α. υπάρχει νομικό κενό και οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες από την μία δεν μπορούν να ασκήσουν διώξεις για παραβάσεις Πυροσβεστικών Διατάξεων σχετικά με την Πυροπροστασία και από την άλλη δεν έχουν οριστεί τόσο τα Διοικητικά Πρόστιμα, όσο και οι διαδικασίες επιβολής αυτών με αποτέλεσμα μια ανεξέλεγκτη κατάσταση εν μέσω Αντιπυρικής Περιόδου.

     Επειδή, οι περισσότερες Υπηρεσίες ανά την επικράτεια βρίσκονται σε οικονομική δυσπραγία, ακόμη και για τις βασικές λειτουργικές τους ανάγκες και οι Διοικητές αναγκάζονται να ανατρέχουν σε χορηγούς και δωρητές για την κάλυψη πολλών εκ των βασικών αναγκών των Υπηρεσιών τους, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε κατά την έκδοση της ανωτέρω Κ.Υ.Α., τα Διοικητικά Πρόστιμα να αποτελέσουν πόρο του Λογαριασμού Λεσχών των κατά τόπους Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος (ΦΕΚ Β’ 3109/9-12-2013), διότι μέσα από αυτόν (όπως ισχύει) δίνεται νομικά η δυνατότητα για χρηματοδότηση των αναγκών των Υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σε περίπτωση δε πλεονάσματος, προβλέπεται η μεταφορά αυτού στο κλαδικό μας Ταμείο Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

 Κύριε Υπουργέ,

    το θέμα αυτό θεωρείται από εμάς ως υψίστης σημασίας τόσο για τις συνθήκες διαβίωσης των συναδέλφων μας, όσο και για την βελτίωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος ανά την επικράτεια και ευελπιστούμε στην ευνοϊκή του αντιμετώπιση, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που καθημερινά αντιμετωπίζουμε.

  Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                  ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email