Αίτηση – όχληση σχετικά με μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης.

Κοινή πρόταση βιωσιμότητας των Ταμείων.
07/01/2013
Δυνατότητα εγγραφής Π.Π.Υ. ως μελών στις Ε. Υ. ΠΣ (μέλη της ΠΟΕΥΠΣ)
10/01/2013

Αίτηση – όχληση σχετικά με μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων μετάθεσης.

Προσφυγή προς το Νoμικό Συμβούλιο του Κράτους σχετικά με την μη καταβολή οδοιπορικών εξόδων  λόγω μετάθεσης έτους 2010.

 

 

Print Friendly, PDF & Email