Αίτημα κατεπείγουσας συνάντησης.

 

 

Αρ.Πρωτ. 131

Αθήνα, 26/06/2020

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος
Αντιστράτηγο, κ. Στέφανο Κολοκούρη

ΘΕΜΑ: Αίτημα κατεπείγουσας συνάντησης

Κύριε Αρχηγέ,
ενημερωθήκαμε για το από 24/06/2020 και αρ.πρωτ.3709 Φ.105.9 έγγραφό σας με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων» με το οποίο τίθεται το θέμα της επιφυλακής και οι προϋποθέσεις αυτής.
Επειδή ανακύπτουν συγκεκριμένα ερωτηματικά για το θέμα της επιφυλακής ζητάμε κατεπειγόντως την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησής μας για τη διευκρίνιση σημαντικών θεμάτων δεδομένου ότι οι επιφυλακές κατά το παρελθόν αποτελούσαν σημείο τριβής μεταξύ Διοίκησης και υπαλλήλων.
Αναμένουμε την ανταπόκρισή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email