Αύξηση των δόσεων επιστροφής των αναδρομικών κρατήσεων στα Ταμεία

Ενημέρωση σχετικά με τις μεγάλες μειώσεις στην μισθοδοσία Απριλίου .
26/03/2018
Ενημέρωση σχετικά με την έκτακτη συνάντηση μας με τον κ. Αρχηγό, για τις αναδρομικές κρατήσεις υπέρ των Ταμείων Ασφάλισης που προέκυψαν
28/03/2018

Αύξηση των δόσεων επιστροφής των αναδρομικών κρατήσεων στα Ταμεία

Αρ. Πρωτ:61                                                                                       

Αθήνα, 26/03/2018

                                                                        

                                                                                ΠΡΟΣ: Αρχηγό Π.Σ.              

                                                                                ΚΟΙΝ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                           Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ: « Αύξηση των δόσεων επιστροφής των αναδρομικών κρατήσεων στα Ταμεία »

 

   Με την υπ΄αρίθμ πρωτ. 16908 Φ. 501.1/26 Μαρτίου 2018 Δ/γή της Διεύθυνσης Οικονομικών με θέμα «Ενημέρωση προσωπικού» γίνεται λόγος για τα ποσά τα οποία θα επιστραφούν από τους υπαλλήλους, λόγω των αναδρομικών κρατήσεων κατά εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Η εν λόγω εκκαθάριση αφορά το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως και 31.12.2017 και θα πραγματοποιηθεί στην μισθοδοσία του μηνός Απριλίου.

  Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν θα δοθούν ως εξής:

   α) Ποσά έως 100 ευρώ θα επιστραφούν σε 1 δόση.

   β) Ποσά άνω των 100 ευρώ θα επιστραφούν σε 9 δόσεις.

Με δεδομένο ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ. οι δόσεις καθορίζονται σε 10.

Με δεδομένο ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ του Τ.Π.Δ.Υ.  οι δόσεις καθορίζονται σε 24.

Με δεδομένο ότι ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. οι δόσεις καθορίζονται σε:

  • Ποσά μέχρι 100 ευρώ θα επιστραφούν σε 16 δόσεις
  • Ποσά από 101 ευρώ έως 300 ευρώ θα επιστραφούν σε 26 δόσεις.
  • Ποσά από 301 ευρώ και πάνω θα επιστραφούν σε 40 δόσεις

Τα παραπάνω αποτελούν και εισηγήσεις της Ομοσπονδίας στα εν λόγω Ταμεία προκειμένου να επέλθει μια τουλάχιστον ομαλή αναδρομική κράτηση στους δύσκολους αυτούς καιρούς.

Δεν είναι δυνατόν τα Ταμεία να δέχονται την είσπραξη των αναδρομικών κρατήσεων σε περισσότερες δόσεις (όπως πχ. το ΤΕΑΠΑΣΑ να ζητάει να του επιστραφούν σε 40 δόσεις), και ο διαμεσολαβητής – εκκαθαριστής (που στην προκειμένη περίπτωση είναι η Διεύθυνση Οικονομικών του Α.Π.Σ.), να επιλέγει το δυσμενέστερο σενάριο για τους υπαλλήλους και να τα κρατάει από την μισθοδοσία των υπαλλήλων σε 9 δόσεις.

Οποιοδήποτε τεχνικές δυσκολίες στην εκκαθάριση, δεν μπορεί να λειτουργούν σε βάρος των Πυροσβεστικών Υπαλλήλων. Η ανθρώπινη προσέγγιση του προβλήματος πρέπει να είναι πάνω από οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα.

Κύριε Αρχηγέ, θεωρούμε την ανωτέρω Δ/γή ως μη Αλληλέγγυα προς τους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος και παρακαλούμε για την έκδοση Ορθής Επανάληψης, προκειμένου να αυξηθούν οι δόσεις παρακράτησης και εναρμονιστεί η διαδικασία με τα όμορα Σώματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email