Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού.
13/04/2018
Απάντηση Α.Π.Σ. σχετικά με μετακινήσεις υπαλλήλων που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές
23/04/2018

Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί

Αρ.Πρωτ.90                                                                  Αθήνα, 20/04/2018

 

 

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Συνέχιση υποβολής Αιτήσεων Δανείων – Ενημέρωση για τις   Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί».

 

Συνάδελφοι,

με το υπ΄αριθμ΄181489/Ζ7146/Φ.516.11 έγγραφο Γ΄παροχών του Τ.Π.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το οποίο αναφέρει ότι ύστερα από την επεξεργασία των μέχρι τώρα υποβληθέντων αιτήσεων για χορήγηση δανείων διαπιστώθηκε ότι το ποσό των εγκεκριμένων πιστώσεων για το έτος 2018 επαρκεί για την ικανοποίηση και νέων αιτημάτων για χορήγηση δανείων.

Τέλος ενημερώνει για τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί μέχρι 09.04.2018 ότι παρουσιάζουν ελλείψεις και οι αιτούντες θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς προκειμένου να αποστείλουν τα συμπληρωματικά στοιχεία που απαιτούνται.

 

 

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email