Αρ.Πρωτ.474

Αθήνα, 01/08/2017

                                                     ΠΡΟΣ:       Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                        Αντιστ/γο, κ. Βασίλειο Καπέλιο

                                                     ΚΟΙΝ:  1)  Τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών

                                                                      κ. Νικόλαο Τόσκα

                 2)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις –

                      μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Ισονομία και Δικαιοσύνη».

 

 

Κύριε  Αρχηγέ,

η ασφάλεια του προσωπικού οφείλει να είναι και είναι πρώτιστη προτεραιότητα όλων μας και πάντα πρέπει να ενεργούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων μας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κάτω από αντίξοες συνθήκες που παρουσιάζονται κατά τις επιχειρήσεις.

Υπάρχουν όμως καταγγελίες συναδέλφων, και γνωρίζουμε ότι έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας, για συμπεριφορές Αξιωματικών του Σώματος προς κατωτέρους τους, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων αλλά και εκτός αυτών, οι οποίες επιεικώς μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανάρμοστες για τη θέση ευθύνης τους και οι οποίες είναι πειθαρχικά ελεγκτέες.

Δεν είναι δυνατόν, στα μέσα της αντιπυρικής περιόδου με το προσωπικό να δίνει το καλύτερο εαυτό του στην μάχη με την φωτιά και μέσα στο κλίμα οδύνης, σωματικής και ψυχικής φόρτισης των υπαλλήλων του Π.Σ. να γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών για συμπεριφορές, που στην ουσία τους πλήττουν ευθέως την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουμε όλοι μας.

Η ισοπέδωση των  υπαλλήλων, μέσα από τη μείωση του κύρους και της προσωπικότητάς τους, δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα και θεωρούμε ότι το νομικό πλαίσιο το Σώματος έχει προβλέψει για συμπεριφορές, που βεβαιωμένα έχουν να κάνουν με  αδιαφορία, και αντιεπαγγελματισμό, αλλά και συμπεριφορές που δείχνουν έλλειψη σεβασμού αλλά και αυτοκυριαρχίας απέναντι σε κατωτέρους.

Για να γίνουμε πιο σαφείς αναφερόμαστε σε συμπεριφορά ανώτατου Αξιωματικού, ο οποίος, στην πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στη Ζάκυνθο, πρόσβαλλε άλλο Αξιωματικό και στη συνέχεια, όπως πληροφορηθήκαμε από την Ε.Υ.Π.Σ.Π. Δυτικής Ελλάδας, δημιούργησε σοβαρότατο πρόβλημα στις εγκαταστάσεις του Π.Κ. Ελατείων Ζακύνθου.

Η άσκηση ψυχολογικής πίεσης με χροιά υπέρμετρης αλαζονείας και επιβολή εξουσίας σε συναδέλφους, που είναι στην πρώτη γραμμή και μάχονται με την φωτιά, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την  υπ΄ αρίθμ 47355 Φ 702.15/ 20.07.2017 Δ/γή σας για διατήρηση της πνευματικής δύναμης (ηρεμία, ξεκάθαρη σκέψη) ή υπερβάλλοντα ζήλο και δημιουργούν την πεποίθηση ότι ο πειθαρχικός έλεγχος και η επιβολή ποινών, είναι μόνο για τους χαμηλόβαθμους, ενώ οι υψηλόβαθμοι μπορούν να κινούνται όπως θέλουν εντελώς ανεξέλεγκτα.

Αν είναι έτσι, θεωρούμε ότι συμπεριφορές τέτοιου είδους μειώνουν το κύρος και την αξιοπιστία του Σώματος και προκαλούν τριβές στο εσωτερικό του και παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας, ώστε να εμπεδωθεί στο  προσωπικό το αίσθημα δικαιοσύνης και ίσης μεταχείρισης, διότι όλοι πρέπει να κρινόμαστε για τις πράξεις μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email