Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Επίσκεψη του προέδρου του NVFC στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. – Ημερίδα στο Αγρίνιο.
18/11/2016
Επίσκεψη της E.F.F.U.A. στην Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. (European Fire Figters Unions Alliance – E.F.F.U.A.)
22/11/2016

Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

ποευπσ-νεο

Αρ.Πρωτ.232                                                             Αθήνα, 19/11/2016

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                             ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «  Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών  Αυθαιρεσίας».

 

Συνάδελφοι,

Μετά από απόφαση που έλαβε η Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής στο πλαίσιο της ακρόασης φορέων ενόψει της προώθησης για ψήφιση του Σχεδίου Νόμου «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2000/43/εκ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής και σε ότι μας αφορά για την «Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και τουs υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης», καταθέσαμε την 16/11/2016 στην εν λόγω Διαρκή Επιτροπή της Βουλής τις θέσεις και προτάσεις της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., τους προβληματισμούς μας καθώς και τα ερωτηματικά μας. Eιδικότερα αναφερθήκαμε καταρχήν στο ότι το Πυροσβεστικό Σώμα εκ φύσεως του επαγγέλματος του Πυροσβέστη δεν εμπλέκεται επί της ουσίας και είναι απειροελάχιστες οι πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 56 παρ. α, β, γ, δ του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

Στόχος του υπο σύσταση Εθνικού Μηχανισμού είναι η αποτελεσματική διερεύνηση περιστατικών βίας και αυθαιρεσίας στα Σώματα Ασφαλείας και με γεγονός  όμως ότι υπάρχει ένας καταιγισμός ένταξης οδηγιών της Ε.Ε. στην Ελληνική Νομοθεσία και αποτελεί αίτημα πολλών εθνικών και διεθνών οργάνων, την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε, καταθέτουμε στην Διαρκή Επιτροπή τις επισημάνσεις και τα ερωτηματικά μας όπως:

Γιατί δεν εφαρμόστηκε ποτέ ούτε ενεργοποιήθηκαν οι θεσμοί που προέβλεπε το άρθρο 1 του νόμου 3938/2011, «Σύσταση γραφείου αντιμετώπισης περιστατικών αυθαιρεσίας»; ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την αδράνεια και ποιος φταίει;

Τι καινούργιο θα προσφέρει το καινούργιο νομοσχέδιο που επί της ουσίας μεταβιβάζει στον Συνήγορο του Πολίτη τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες με το να καταργείται η τριμελής επιτροπή του Ν.3938/2011 και δίνει την δικαιοδοσία στο Σ.τ.Πολίτη να ενεργεί για κάθε περιστατικό μετά από καταγγελία (δίνοντας την δυνατότητα να μην ανακοινώνει κατά το στάδιο της διερεύνησης καταγγελιών το όνομα και τα άλλα στοιχεία του καταγγέλοντος) ανεξάρτητα εάν ενεργείται έρευνα για το ίδιο περιστατικό από την Υπηρεσία. Πιστεύουμε ο μηχανισμός αυτός να λειτουργεί συμπληρωματικά και να μην υποκαθιστά τον πειθαρικό έλεγχο των περιστατικών αυθαιρεσίας.

Πόσα  πειθαρχικά όργανα θα υπάρχουν που θα ενεργούν παράλληλα;

Πως καθορίζονται οι έννοιες των «ενδείξεων» και της «διακριτικής μεταχείρισης».

Θα είναι δεσμευτικό το πόρισμα του Σ.τ.Πολίτη και γιατί να υποχρεώνουν τα Πειθαρχικά Συμβούλια να αναστέλλουν την έκδοση της απόφασης έως την έκδοση απόφασης από τον Σ.τ.Π.. Δεν υπάρχει μία επί της ουσίας επέμβαση του Σ.τ.Π. στην πειθαρχική διαδικασία;

Στην περίπτωση που αναφέρεται στην παρ.6 άρθρο 56 στο πλαίσιο της επανεξέτασης της πειθαρχικής κατάθεσης στην οποία καταργείται ο χρόνος παραγραφής που προβλέπεται από τις πειθαρχικές διατάξεις, για τα Σώματα Ασφαλείας και τα όποια πειθαρχικά αδικήματα, δεν θα παραγράφονται ποτέ.

Είναι σωστό να υιοθετεί εκ των προτέρων ο νομοθέτης λόγω καταδικαστικών αποφάσεων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και να αμφισβητήσει επί της ουσίας την Ελληνική Δικαιοσύνη και όλη την υσφιστάμενη πειθαρχική διαδικασία όπως διατυπώνεται  η καχυποψία στην παρ 5 «με την οποία διαπιστώνονται ελλείψεις της πειθαρχικής διαδικασίας».

Η Ομοσπονδία μας πιστεύει ότι όλα τα παραπάνω οριοθετούν μια ασαφή διαδικασία με την οποία θα υπάρχουν διπλές και τριπλές διαδικασίες ελέγχου του ίδιου πράγματος, με άμεσο τον κίνδυνο να εκδίδονται αντιφατικές αποφάσεις δεδομένου ότι όλα τα ανωτέρω αδικήματα ερευνώνται και από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία χωλαίνει και τελικά δεν βλέπουμε πως θα εφαρμοστεί στην πράξη και πόσους τελικά πειθαρχικούς μηχανισμούς θα έχουμε στα Σώματα Ασφαλείας.

Πιστεύουμε επίσης, ότι υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται στο υπό ψήφιση νομοθέτημα, το οποίο εμπεριέχει διατάξεις αμφίβολης συνταγματικής κάλυψης για τις οποίες επιφυλασσόμεθα εάν δεν γίνουν βελτιώσεις και ψηφιστεί ως έχει.

Δηλώνουμε ότι δεν φοβόμαστε τον έλεγχο και είναι καλοδεχούμενος αρκεί να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες της διαφάνειας του σεβασμού της αξιοπρέπειας και το τεκμήριο της αθωότητας.

Δηλώνουμε τέλος ότι το υπό ψήφιση νομοσχέδιο δεν μας προκαλεί καμιά ανησυχία διότι είναι γνωστό σε όλη την κοινωνία ότι τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος έχουν αποδείξει έμπρακτα την πίστη τους στη Δημοκρατία και τα ιδανικά της όπως αυτά εξειδικεύονται στο Σύνταγμα της Χώρας καθώς και το σεβασμό του πολίτη τον οποίο προασπίζουν από τους κινδύνους της φωτιάς και των φυσικών καταστροφών και σε καμία περίπτωση, δεν βασανίζουν ούτε καταπιέζουν και δεν εκδηλώνουν ακραίες συμπεριφορές με ρατσιστικό κίνητρο προς οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                           ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email