Συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε συναντήσεις εργασίας.

Συνάντηση Ομοσπονδιών με ΠΑΜΕ – Νέα περίοδος συνεργασιών & αμοιβαίας υποστήριξης.
20/09/2016
Ανακοίνωση υποβολής παραίτησης του Αρχηγού ΠΣ και η σχετική επιστολή.
21/09/2016

Συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε συναντήσεις εργασίας.

ποευπσ νεο

Αρ.Πρωτ. 174      Αθήνα, 20/09/2016

ΠΡΟΣ : Αν. Υπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής 

                                                                         Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Τόσκα

ΚΟΙΝ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη ΠΟΕΥΠΣ

 

ΘΕΜΑ: «Συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. σε συναντήσεις εργασίας».

 

Κύριε  Υπουργέ,

    πληροφορηθήκαμε  για την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με αντικείμενο την τροποποίηση-αναμόρφωση του Π.Δ/τος 305/1992. Στη συνάντηση αυτή δεν προσκλήθηκε να συμμετάσχει η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

    Η παράλειψη της πρόσκλησής μας για συμμετοχή στην παραπάνω σύσκεψη μας δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, ενόψει του γεγονότος ότι η Ομοσπονδία μας αποτελεί την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο χώρο του Π.Σ. και αντιπροσωπεύει το σύνολο των υπαλλήλων  ανεξαρτήτως βαθμού και τυχόν ειδικοτέρων προσόντων (πτυχίο Α.Ε.Ι. κ.λ.π.)

    Περαιτέρω το αντικείμενο της σύσκεψης (Π.Δ. 305/1992) αφορά άμεσα όλους του υπαλλήλους του Σώματος στην κατεύθυνση της αναβάθμισής του και υπ΄αυτού υφίστανται επεξεργασμένες θέσεις της Ομοσπονδίας μας, τις οποίες έχουμε καταθέσει τόσο στην Επιτροπή που δημιουργήθηκε στο Α.Π.Σ. στις 27/04/2015 όσο και στις 09/10/2015 στην συνάντηση που είχαμε μαζί σας καθώς στις 13/05/2016 στα πλαίσια της αναβάθμισης βελτίωσης θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Πυροσβεστικού Σώματος με κατάθεση Σχεδίου για την αλλαγή του πλαισίου, προαγωγών και αποστρατείας των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.

  Οι παραπάνω προτάσεις θα μπορούσαν να τεθούν ως βάση συζήτησης προκειμένου να επεξεργαστεί και να καταρτιστεί ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο αξιολόγησης κρίσεων και προαγωγών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να προάγει την αξιοκρατία και την αποτελεσματικότητα.

    Επιθυμία μας δεν είναι η δημιουργία τριβών και αντιπαραθέσεων με το Υπουργείο για θέματα «πρωτοκόλλου», όμως μας προξενεί ιδιαίτερη ανησυχία η διαφαινόμενη επιλογή του μη διαλόγου με τους εκπροσώπους της αντιπροσωπευτικότερης συνδικαλιστικής οργάνωσης στον χώρο του Πυροσβεστικού Σώματος. Θεωρούμε ως ατόπημα τη μη πρόσκλησή μας.

Παρακαλούμε για τις στο μέλλον ενέργειές σας προκειμένου να αναπτύξουμε τις προτάσεις μας.

 

                                             ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email