Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης.

Κοινοποίηση εγκυκλίου του ΚΕΕΛΠΝΟ για την έξαρση της επικίνδυνης εποχικής γρίπης.
23/02/2016
Ανακοίνωση για το “Επίδομα Εξομάλυνσης.
25/02/2016

Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης.

poeyps-title

Αρ.Πρωτ.56                                                                                                                                                                           Αθήνα, 24/02/2016

 

 

                                                    ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                Αντιστράτηγο,  κ. Ιωάννη Καρατζιά

                   ΚΟΙΝ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Επιτάχυνση διαδικασίας ολοκλήρωσης απονομής δικαιοσύνης»

 

Κύριε Αρχηγέ,

     με το από 03-02-2016 Φ.Ε.Κ. 77 τ. Γ΄ απονεμήθηκε μετά θάνατο στον θανόντα εν υπηρεσία Ήρωα συνάδελφό μας Μάντζιο Ματθαίο το Μετάλλιο του Πυροσβεστικού Σταυρού Γ΄ Τάξης ως ηθική αμοιβή για την αυτοθυσία του.

     Παρά τα ερωτηματικά που εύλογα προκαλούνται ως προς την παρέλευση 16 μηνών από το θάνατο του συναδέλφου μας για την ολοκλήρωση της Ε.Δ.Ε. και την απονομή προς αυτόν της ελάχιστης τιμής του μεταλλίου του Πυροσβεστικού Σταυρού, ένδειξη των καθυστερημένων αντανακλαστικών της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας, σχετικά με τα οποία έχουμε και άλλα δείγματα γραφής, (όπως η υπόθεση Τζαναβάρη Χριστόφα 27 μήνες, Λυκούργου Πολίτη 19 μήνες, Μαμασούλα Κωνσταντίνου 18 μήνες με την τελευταία να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμα) δημιουργούνται μείζονα προβλήματα και εύλογα ερωτηματικά αλλά και ανησυχία στο σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ.

 Σύμφωνα με τα παραπάνω θα πρέπει άμεσα να:

α)  Ολοκληρωθούν οι  Ε.Δ.Ε. που καθυστερούν.

β) Τροποποιηθεί το υφιστάμενο αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για τις ΕΔΕ ώστε να ολοκληρώνονται στο εύλογο χρονικό διάστημα των 6 μηνών.

γ) Να μας χορηγηθεί αντίγραφο της διενεργηθείσας ΕΔΕ για την διακρίβωση των αιτιών θανάτου του συναδέλφου μας.

     Το αίτημά μας αυτό είναι νόμιμο, στηριζόμενο στους καταστατικούς σκοπούς της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και αποσκοπεί στην εκ μέρους μας έρευνα και έλεγχο κατά πόσον ο θάνατος του συναδέλφου μας συνδέεται με πράξεις ή παραλείψεις σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, καθώς και το ειδικότερο θέμα των αναπνευστικών συσκευών που κατ΄ επανάληψη εμφατικά έχουμε θέσει.

     Για την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και το σύνολο των υπαλλήλων του Π.Σ., βασικό δεν είναι μόνο η μετά θάνατο απονομή μεταλλίων και η απόδοση τιμών, αλλά η λήψη μέτρων προστασίας της ζωής και υγείας του πυροσβέστη κατά τον υπηρεσιακό του βίο, το οποίο θα εμπνεύσει και θα δημιουργήσει κλίμα ασφάλειας στους υπαλλήλους του Π.Σ., όπου σήμερα μετά από σειρά τέτοιων συμβάντων είναι σοβαρά διαταραγμένο.

     Οι πράξεις ηρωισμού, αυταπάρνησης και αυτοθυσίας των πυροσβεστών είναι και θεωρούνται δεδομένες από την Ελληνική Κοινωνία.

     Πόσο δεδομένες όμως είναι οι συγκεκριμένες δράσεις εκ μέρους του Σώματος και της Πολιτικής Ηγεσίας για την προστασία της ζωής του Πυροσβέστη μέσα από την θεσμική κατοχύρωση σύγχρονων κανόνων Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με τις προτάσεις μας;

    Υπάλληλος που δεν αισθάνεται ότι η Υπηρεσία του λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για την προστασία της υγείας του και της ασφάλειάς  του  δεν μπορεί να αποδώσει.

    Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και την έγγραφη ενημέρωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

       ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ             ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email