Εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Συγχαρητήρια επιστολή στον Αρχηγό του Π.Σ. Αντιστράτηγο Ιωάννη Καρατζιά.
16/02/2016
Ενημέρωση – εξελίξεις για το ζήτημα της δωρεάν μετακίνησης του προσωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
19/02/2016

Εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

poeyps-title

Αρ.πρωτ. 51                                                                                                                                                                                                                                             Αθήνα   17/02/2016

 

                                                         ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                        ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 ΘΕΜΑ: «     Εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ».

 

Συνάδελφοι

       Σας κοινοποιούμε την υπ΄ αρίθμ 9814 Φ.201.32/15-02-2016 Δ/γή Α.Π.Σ. σχετικά με την επιθυμία για εισαγωγή υποψηφίων στη Σχολή Ανθ/γών υποβάλλοντας σχετική αίτηση-δήλωση μέχρι 29-02-2016 σε Λύκειο της πόλης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετείτε.

   Για περισσότερες πληροφορίες για τις εξετάσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων  www.minedu.gov.gr  στο πεδίο «εξετάσεις» για τα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης, καθώς και τις σχετικές εγκυκλίους που περιγράφουν πλήρως την διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου, όπου περιλαμβάνονται οι σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.      

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           O ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email