ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29/01/2018
14/02/2018
Συνάντηση Ομοσπονδιών με τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων για θέματα του Κλάδου μας
23/02/2018

Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ.

Αρ.Πρωτ.28

Αθήνα, 23/02/2018

 

 

ΠΡΟΣ: Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος

                                                                   Αντιστράτηγο, κ. Σωτήριο Τερζούδη

                                                          ΚΟΙΝ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Υγειονομική Υπηρεσία Π.Σ.».

 

Σύμφωνα με καταγγελία για την λειτουργία της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος και της απαξιωτικής στάσης ιατρών και προσωπικού της, για την χορήγηση ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών στους υπαλλήλους και μέλη των οικογενειών του Πυροσβεστικού Σώματος, σας ενημερώνουμε ότι η Υ.Γ.Υ.Π.Σ., προσφέρει συνεχώς και αδιαλλείπτως για 80 χρόνια την βοήθειά της προς όλους και οι συνάδελφοι επιτελούν το καθήκον τους στο ακέραιο παρά τις ελλείψεις και την υποστελέχωση που έχουν σε επιστημονικό προσωπικό.

Κακοήθεις επιθέσεις προς την Υ.Γ.Υ.Π.Σ. με αόριστες τοποθετήσεις και απόψεις, πιθανόν εξυπηρετούν συμφέροντα τα οποία θέλουν να βλάψουν την εικόνα του Πυροσβεστικού Σώματος και της Υγειονομικής Υπηρεσίας γενικότερα και δεν ταυτίζονται με το έργο και την προσφορά του προσωπικού της.

Είναι επιβεβλημένη η θωράκιση και η λειτουργία της, με επιπλέον ειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων διότι παρά τα προβλήματα αποτελεί εκτός των άλλων και το στήριγμα του Πυροσβέστη.

Όσον αφορά τις καταγγελίες για το 251 Γ.Ν.Α. είναι μια κατάκτηση του συνδικαλιστικού κινήματος η παροχή υπηρεσιών από το εν λόγω νοσοκομείο και παρακαλούμε να αποφεύγονται αόριστες καταγγελίες που βλάπτουν όλους μας.

                                    Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                   ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email