H Επικουρική και προνοιακή μας ασφάλιση. Κοινή Ανακοίνωση.
26/07/2014
Στην αλαζονεία απαντάμε με νέους αγώνες
28/07/2014

Τροποποίηση Κανονισμού Μεταθέσεων.

 

Αρ.Πρωτ.180                                                                                      Αθήνα, 26/07/2014

 

                                     ΠΡΟΣ: Υπουργό Δημόσιας Τάξης &

                                            Προστασίας του Πολίτη

                                                                          κ. Βασίλειο Κικίλια

                                                                ΚΟΙΝ: 1) Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                   Αντιστράτηγο κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

               2)Πρωτοβάθμιες Ενώσεις – μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Τροποποίηση διατάξεων του κεφαλαίου Β ΄του Π.Δ.  170/1996 (κανονισμός

                κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων   του πυροσβεστικού

                προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος)». 

         

Κύριε Υπουργέ ,

            Όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξε εκ του παρασκηνίου μία έντονη συζήτηση για αλλαγές στον Κανονισμό Μεταθέσεων (Π.Δ. 170/1996) χωρίς όμως αυτές οι αλλαγές ή  οποιαδήποτε πρόταση να γίνουν μέσα από συλλογική συζήτηση εκ μέρους της Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας . 

            Η Ομοσπονδία μας όμως επιμένοντας στο θέμα , λόγω της έντονης κινητικότητας σε επίπεδο Φυσικής και Πολιτικής Ηγεσίας, εξασφάλισε την έγκυρη πληροφόρηση ότι ήδη έχει προωθηθεί , προκειμένου να πάρει αριθμό ΦΕΚ , Προεδρικό Διάταγμα που τροποποιεί τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του   Π.Δ. 170/1996 αφού εξασφαλίσθηκε,  μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης Προστασίας του Πολίτη, η σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας (142/2014). Μεταξύ των άλλων στο Προεδρικό Διάταγμα αναφέρονται τα κάτωθι :

«Οι μετακινήσεις του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος από Πυροσβεστικά Κλιμάκια προς τις Υπηρεσίες διοικητικής υπαγωγής τους και αντιστρόφως καθώς και οι μετακινήσεις μεταξύ των Πυροσβεστικών Κλιμακίων που υπάγονται διοικητικά στην ίδια Υπηρεσία, δεν θεωρούνται αποσπάσεις και ενεργούνται αζημίως για το Δημόσιο με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος ύστερα από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υπηρεσίας και έγκρισή της από τον οικείο Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης » .

« Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος θεωρείται ως ενιαία πόλη, ο νομός Αττικής, εκτός του Λαυρίου και της Αίγινας. Επίσης θεωρούνται ότι ευρίσκονται στην ίδια πόλη η Π.Υ. Κω με την Π.Υ./Κ.Α Κω, η Π.Υ.  Καλαμάτας με την Π.Υ/Π.Α Καλαμάτας, η Π.Υ. Λεχαινών με την Π.Υ/Π.Α Ανδραβίδας, η Π.Υ Ρόδου με την  Π.Υ./Κ.Α  Ρόδου, η Π.Υ Οινοφύτων με την Π.Υ/Π.Α Τανάγρας, η Π.Υ. Βόλου με την Π.Υ/Π.Α Αγχιάλου, η ΔΙ.Π.Υ.Ν Αχαΐας με την Π.Υ/Π.Α Αράξου, η Π.Υ. Καβάλας με τις Π.Υ Ελευθερούπολης και Π.Υ Χρυσούπολης, η Π.Υ Λαμίας με την Π.Υ Μακρακώμης , η Π.Υ Άρτας με την Π.Υ Φιλιππιάδας, η Π.Υ Καρδίτσας με τις Π.Υ Παλαμά και Σοφάδων, η Π.Υ Αλεξάνδρειας με την Π.Υ Βέροιας, η Π.Υ Πύργου με την Π.Υ Αμαλιάδας, η Π.Υ Ναυπλίου με την Π.Υ Άργους και οι Υπηρεσίες βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ) με τις ομώνυμες Διοικήσεις Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομών ή τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πόλεων».

       Επίσης εισάγεται άνιση μεταχείριση σε Αξιωματικούς που έχουν εισαχθεί στην Πυροσβεστική Ακαδημία ως πτυχιούχοι, ιδιαίτερα γι΄αυτούς που αποφοίτησαν τον Ιούνιο 2014 και οι οποίοι αντιμετωπίζουν εκ των υστέρων κατάσταση που δεν γνώριζαν κατά την εισαγωγή τους, αφού τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Π.Π.Υ.Δ. μακριά από τον τόπο συμφερόντων τους.

      Οι παραπάνω εν κρυπτώ μεθοδεύσεις τόσο της Φυσικής όσο και της Πολιτικής Ηγεσίας είναι απαράδεκτες και μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους .  Οι λόγοι για τους οποίους διαφωνούμε είναι προφανείς και συγκεκριμένοι όπως :

       α)  Οι οποιεσδήποτε αλλαγές και τροποποιήσεις του Κανονισμού Μεταθέσεων θα πρέπει να γίνουν μέσα από διαλογική συζήτηση με την συμμετοχή  των εκπροσώπων των εργαζομένων για να κατατεθούν και αναλυθούν  όλες οι προτάσεις επί του θέματος .

      β)   Η Ομοσπονδία μας έχει καταρτίσει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση για τον Κανονισμό Μεταθέσεων  που στηρίζεται στο αμετάθετο και χωρίς μετακινήσεις προσωπικού με κύρια βάση της την συνεχή αναπλήρωση  και ενίσχυση του προσωπικού μέσω προσλήψεων .

      γ)   Με την συγκεκριμένη τροποποίηση που προωθείται αποδομούνται σταδιακά τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Μεταθέσεων – Αποσπάσεων τα οποία είναι μια μεγάλη κατάκτηση των εργαζομένων και αντιθέτως προωθούνται αδιαφανείς και ρουσφετολογικές μετακινήσεις του προσωπικού υπό τον μανδύα της ορθολογικής κατανομής του .

      δ)   Δημιουργείτε  τεράστια ανασφάλεια, αναστάτωση και αβεβαιότητα στο ήδη εξαντλημένο, εργασιακά και οικονομικά, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος υπό τη συνεχή απειλή της μετακίνησής του προκειμένου να καλύψει τρέχουσες Υπηρεσιακές ανάγκες  δεδομένου των μεγάλων ελλείψεων μονίμου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος .

     ε)    Επαναφέρει στο προσωπικό του  Πυροσβεστικού Σώματος μνήμες από άλλες εποχές εκφοβισμού που βίωσε στο παρελθόν οι οποίες έχουν παρέλθει  ανεπιστρεπτί .

στ) Εγκυμονεί, συνεπώς, ο  μεγάλος κίνδυνος ότι το επόμενο βήμα της παραπάνω διαδικασίας  θα είναι η πλήρης αποδόμηση και κατάργηση  των Υπηρεσιακών  Συμβουλίων Μεταθέσεων – Αποσπάσεων με αποτέλεσμα το προσωπικό να είναι «βορά» στο έλεος των εκάστοτε Πολιτικών και Φυσικών Ηγεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι δικές τους ευθύνες για την κατάσταση που βιώνει το Πυροσβεστικό Σώμα .

 

Κύριε Υπουργέ ,

            θα πρέπει άμεσα να αποσύρετε την τροποποίηση διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του   Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός Κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος»  προκειμένου να διασφαλισθούν τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα των Υπαλλήλων του Π.Σ.  Επιπλέον πρέπει να ξεκινήσει άμεσα συζήτηση, με  την ενεργή συμμετοχή  των εκπροσώπων των εργαζομένων για το ανωτέρω θέμα, με στόχο την ενίσχυση του Π.Σ. και την κάλυψη των Υπηρεσιακών αναγκών του, που προκύπτει με την υιοθέτηση της πρότασης της Ομοσπονδίας μας με γνώμονα την εργασιακή ειρήνη και την διασφάλιση των δικαιωμάτων μας .

            Τέλος θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια προκειμένου να μην εφαρμοσθεί η παραπάνω αναχρονιστική και επικίνδυνη διαδικασία που προωθείται,  η οποία βάζει ταφόπλακα,  με πολλούς παραμέτρους ,  στα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων .   

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                  ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email