ΠΟΕΥΠΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ.Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.

ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Νέο Δ .Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κερκύρας
13/06/2014
Αναγνώριση του χρόνου φοίτησης σε Δημόσια ΙΕΚ.
16/06/2014

ΠΟΕΥΠΣ: ΕΠΕΙΓΟΝ.Ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε.

Κατεβάστε το αρχείο σε μορφή PDF

Αρ.Πρωτ.129                                                                                         Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014

 

Προς : Όλες τις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

(για ενημέρωση μελών τους)

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι ήδη δημοσιεύθηκαν οι υπ’ αριθμ. 2192 έως 2196/2014 Αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες (σύμφωνα με το σκεπτικό που μέχρι στιγμής έχουμε λάβει γνώση) δικαιώνονται οι ένστολοι όλων των Σωμάτων (Ε.Δ. και Σ. Ασφαλείας) για τις μειώσεις των αποδοχών τους που έγιναν αναδρομικά από 1.8.2012 με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι σε εκτέλεση του Ν. 4093/2012 μειώσεις και περικοπές των αποδοχών είναι αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι ενόψει των συνταγματικών απαγορεύσεων και των περιορισμών των εν γένει δικαιωμάτων των ένστολων αλλά και των ιδιαίτερων συνθηκών απασχόλησής τους, απορρέει εμμέσως μεν αλλά σαφώς συνταγματική επιταγή για ευνοϊκή μεταχείριση προς αυτούς υπό την έννοια ότι οι αποδοχές τους πρέπει να είναι επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση και να βρίσκονται σε αντιστοιχία με την σημασία της αποστολής τους για το Κράτος. Με βάση όσα και παλαιότερα είχαμε αναφέρει οι περικοπές που επιβλήθηκαν με βάση τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 υπερβαίνουν το όριο που θέτουν οι συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη.

Ως προς τη συνέχεια επισημαίνουμε ότι με βάση ρητή συνταγματική επιταγή και τις  διατάξεις του Ν. 3068/2002, το Δημόσιο έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης.

Με το δεδομένο αυτό θεωρούμε ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει ρητή υποχρέωση αφενός μεν στην επαναφορά των αποδοχών μας στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.7.2012 (δηλαδή πριν τις περικοπές) και στην επιστροφή όσων παρανόμως με βάση τις παραπάνω αποφάσεις μας παρακρατήθηκαν.

     Ενόψει όμως του ότι η παραγραφή των αξιώσεων είναι διετής και πλέον αυτή αρχίζει από την γένεση των αξιώσεων μας, η Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα μέσω του Νομικού της Συμβούλου για την υποβολή όχλησης προς το Ελληνικό Δημόσιο η οποία θα διακόψει μεν την παραγραφή και στο μέτρο που δεν υπάρξει οικειοθελή συμμόρφωση εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου θα ασκήσει κάθε νόμιμο ένδικο μέσο για λογαριασμό των Ελλήνων Πυροσβεστών.

Αναλυτικότερη ενημέρωση για το θέμα αυτό θα έχετε εντός των προσεχών ημερών.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                 ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email