Ορθή έννοια της ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό)- ορθή έννοια απομάκρυνσης

Συνάντηση με τους Υπουργούς κ.κ. Κατρούγκαλο – Τόσκα
20/10/2015
Συγχαρητήρια επιστολή – αίτημα συνάντησης με τον νέο Γ.Γ.Π.Π.
23/10/2015

Ορθή έννοια της ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό)- ορθή έννοια απομάκρυνσης

 titlospoeypsneo-1024x270

Αρ.πρωτ.231

                                                                             Αθήνα,  17/10/2015

 

                         ΠΡΟΣ:    Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                 Αντιστράτηγο, κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                  ΚΟΙΝ:  1) Συντονιστή Υποστήριξης του Α.Π.Σ.

                                                  Υποστράτηγο, κ. Στέφανο Σπανέα

         2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις–μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

  

 ΘΕΜΑ: «Ορθή έννοια της ημερήσιας ανάπαυσης (ρεπό)- ορθή έννοια απομάκρυνσης».

 

     Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. στην τακτική  Συνεδρίασή του της 06/10/2015, ενημερώθηκε για την πρακτική που ακολουθείται σε Υπηρεσίες των Ιωαννίνων να σημειώνεται ως ένδειξη «απομάκρυνση» αντί του ορθού «24ωρη ανάπαυση» στις Υπηρεσίες.

     Θεωρούμε επιβεβλημένο να τηρούνται οι προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας (Ν.1157/1981) και να μην τίθενται σε αμφισβήτηση τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των υπαλλήλων σε ημερήσια ανάπαυση (ρεπό).

     Ενόψει του ότι οι ισχύουσες διαταγές περί ωραρίου ανάγονται σε παρωχημένο χρόνο (1981, 1987), θεωρούμε αναγκαίο τα προβλεπόμενα στην 9459 Φ.105.6/1987 Διαταγή Α.Π.Σ. να τύχουν επεξεργασίας από Επιτροπή με τη συμμετοχή της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. ώστε πλέον να μην υφίσταται οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς τα δικαιώματα των υπαλλήλων.

     Ειδικά για το θέμα των Υπηρεσιών Ν. Ιωαννίνων θεωρούμε ότι η έννοια της «απομάκρυνσης» που αναγράφεται στις καταστάσεις Υπηρεσιών είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη χωρίς καμία αμφιβολία με την έννοια της ημερήσια ανάπαυσης (ρεπό).    

     Εφόσον λοιπόν κατά την διάρκεια της ημερήσιας ανάπαυσης ο υπάλληλος δύναται να απομακρύνεται από την έδρα της Υπηρεσίας η παραπάνω σημείωση («απομάκρυνση») είναι άνευ αντικειμένου και ουσιαστικού περιεχομένου.

     Παρακαλούμε για τις από μέρους σας ενέργειες σύμφωνα με τα παραπάνω.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      O   ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                      ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email