Μεταπτυχιακό πρόγραμμα – Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο LLM

Ερωτήσεις Βουλευτών για την ελεύθερη μετακίνηση του προσωπικού.
14/01/2016
Χορήγηση Δανείων σε Πυροσβεστικού Υπαλλήλους.
15/01/2016

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα – Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο LLM

omospondies-title

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 06 – 2016                                                                    Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σε συνέχεια της Ανακοίνωσης σχετικά με τη πρόταση συνεργασίας των Ομοσπονδιών Σωμάτων Ασφαλείας με το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, γνωρίζεται ότι από τον ερχόμενο Φεβρουάριο πρόκειται να ξεκινήσει το μεταπτυχιακό τμήμα Νομικής (Διεθνές Ευρωπαϊκό και Οικονομικό Δίκαιο LLM), αρκεί να συμπληρωθούν 25 άτομα για το τμήμα αυτό. Δικαίωμα συμμετοχής στο συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν οι εν ενεργεία και εν αποστρατεία συνάδελφοι καθώς και τα μέλη των οικογενειών αυτών.

Εκ μέρους των Ομοσπονδιών εξασφαλίστηκε βεβαίωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σχετικά με την αναγνώριση του εν λόγω μεταπτυχιακού ως ισότιμου με τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης που απονέμονται από τα Ελληνικά Α.Ε.Ι., η οποία και επισυνάπτεται.

Η φοίτηση για το μεταπτυχιακό θα διαρκέσει τρία εξάμηνα, η διδασκαλία των μαθημάτων θα είναι στην Ελληνική γλώσσα και η συνολική τιμή προσφοράς ανέρχεται στα 4.750 € ανά άτομο, με την ακόλουθη δυνατότητα αποπληρωμής : 500 € προκαταβολή και το υπόλοιπο χρηματικό ποσό σε 8 ισόποσες δόσεις, εντός της διάρκειας του προγράμματος.

Η παρακολούθηση του ανωτέρω μεταπτυχιακού θα γίνεται κατ’ εξαίρεση για τα μέλη μας σε τρία πενταήμερα ανά εξάμηνο (15 ημέρες) συμπεριλαμβανομένης και της εξέτασης των διδασκομένων μαθημάτων. Κατά τη φοίτηση και τη παρακολούθηση των μαθημάτων στη Κύπρο, η διαμονή θα παρέχεται δωρεάν από το πανεπιστήμιο.

Σε περίπτωση που δημιουργηθεί τμήμα από υποψηφίους που θα προέρχονται από μία συγκεκριμένη περιοχή π.χ. Αθήνα ή Θεσσαλονίκη ή Κρήτη, δίνεται η δυνατότητα τα δύο εκ των τριών προαναφερθέντων πενταήμερων σεμιναρίων να διεξαχθούν στην αυτή περιοχή, σε χώρο και αίθουσα που θα εξασφαλίσει το πανεπιστήμιο σε συγκεκριμένη πόλη.

Σε περίπτωση δημιουργίας του ανωτέρω τμήματος, το πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου θα προσφέρει δύο ολόκληρες υποτροφίες ή τέσσερις μισές για το εν λόγω μεταπτυχιακό, προκειμένου αυτές να διατεθούν σε τέκνα θυμάτων συναδέλφων μας εν ώρα καθήκοντος.

Επισημαίνεται ότι για τη παρακολούθηση του προγράμματος στο εν λόγω πανεπιστήμιο υπάρχει αεροπορική σύνδεση από πολλά μέρη της Ελλάδας με το αεροδρόμιο της Πάφου μέσω της εταιρίας Ryanair με χαμηλό κόστος εισιτηρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του εν λόγω μεταπτυχιακού θα πρέπει να συγκεντρώσουν και να αποστείλουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) [email protected]“>[email protected] τα εξής δικαιολογητικά :

  1. 1)Την επισυναπτόμενη «Αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές», την οποία να αποστείλουν στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση (email) το αργότερο μέχρι την 25η Ιανουαρίου 2016
  2. 2)Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή άλλο ισότιμο προς αυτά αναγνωρισμένου στην ημεδαπή τίτλο σπουδών
  3. 3)Αναλυτική βαθμολογία του κατεχόμενου πτυχίου
  4. 4)Απολυτήριο Λυκείου
  5. 5)Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας

            Τα δικαιολογητικά με α.α. 2,3,4,5 θα πρέπει να έχουν σταλεί στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση το αργότερο μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2016.

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό προγράμματα της Νομικής αλλά και των άλλων τμημάτων του πανεπιστήμιου  στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, τηλ. 00357 26843338 (αστική χρέωση από Ελλάδα 00357 26843533) – κιν. 00357 99234157 email :  [email protected]“>[email protected]

 

omospondies-title

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email