ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
31/10/2017
Ημέρα Μνήμης Πεσόντων Πυροσβεστών – Κατάθεση Στεφάνου
12/11/2017

   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. Πρωτ. 550

Αθήνα 06/11/2017

                                                                                              ΠΡΟΣ:   Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                    μέλη της ΠΟΕΥΠΣ

 

 

   ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

Συνεδρίασε στην Αθήνα στις 27/10/2017 και ώρα 15:00΄ το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όπου ασχολήθηκε και έλαβε αποφάσεις επί των πιο κάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 • Μισθολόγιο – Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Έγινε ενημέρωση  για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου που θα  ισχύσει αναδρομικά από 1-1-2017, με συνέπεια οι υπάλληλοι να πρέπει να πληρώσουν διπλή εισφορά κάθε μήνα (τις μηνιαίες εισφορές και τις εισφορές των αναδρομικών).  Επειδή τα ποσά που προκύπτουν είναι μεγάλα, το σύνολο δε των χρημάτων που πρέπει να παρακρατηθούν από τους υπαλλήλους είναι τεράστια αυτονόητο είναι ότι θα οδηγήσουν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους σε  οικονομικό αδιέξοδο. Προτείναμε λοιπόν τόσο στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών  κ. Νικόλαο Τόσκα, όσο και στην Υπουργό Εργασίας κα  Έφη Αχτσιόγλου,  να υπάρξει μεταβατική περίοδος τριών (3) ετών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή με το ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, έτσι ώστε να εξαλείφουν τα αναδρομικά που προέκυψαν αδίκως, λόγω αναδρομικής εφαρμογής  του ν.4472/2017 και του ν.4488/2017 για να εξασφαλιστεί έτσι μια ομαλή μετάβαση στην νέα οικονομική και μισθολογική κατάσταση.

 •       Επιφυλακές

       Για το θέμα της αντιμετώπισης των επιφυλακών και την καταστρατήγηση του ωραρίου, προκειμένου να εφαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός αλλά και να αντιμετωπίζονται τα συμβάντα με απλήρωτη υπερεργασία, κατατέθηκαν νέα στοιχεία υπόψη του νομικού συμβούλου με σκοπό την αξιολόγησή τους και εν συνεχεία την κατά περίπτωση υποβολή μηνυτήριων αναφορών κατά παντός υπευθύνου. Ομόφωνη απόφαση για αναβολή και επανεξέταση στο επόμενο Δ.Σ.

 • Επίδομα κινδύνου

       Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση από τον Νομικό Σύμβουλο της Ομοσπονδίας ως προς το επίδομα κινδύνου που λαμβάνουν οι υπηρετούντες στις ΕΜΑΚ και δεν χορηγείται στο λοιπό προσωπικό του Π.Σ.,  καθώς και για την αρνητική έκβαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό και την άσκηση εφέσεων, για την οποία υπάρχει ήδη αναλυτική ενημέρωση με το υπ΄αριθμ 531/12.10.2017 έγγραφό μας.

 • Επίδομα ειδικής Απασχόλησης

      Επίσης υπήρξε αναλυτική ενημέρωση τόσο σε σχέση με τις αγωγές που ασκήθηκαν και την εξέλιξή τους με θετική ή αρνητική έκβαση,  με παραπομπή στο ενημερωτικό σημείωμα Μαϊου 2015 του κ. Πενταγιώτη, το οποίο έχει αναρτηθεί ήδη από τότε στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Διευκρινίστηκε ότι με την υπ’αριθμ. 2642/2015 απόφαση του ΣτΕ που αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα αλλά και παλαιότερες που αφορούσαν την Ελληνική Αστυνομία, κρίθηκε αμετάκλητα ότι  η διαφορά του ποσού στο επίδομα ειδικής απασχόλησης μεταξύ Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Π.Σ. δεν συνιστά αθέμιτη διάκριση σε βάρος των υπαλλήλων του Π.Σ. διότι αυτοί λαμβάνουν άλλου είδους ίσης αξίας ωφελήματα.

 • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Έγινε ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις  σχετικά με τις  μετακινήσεις του προσωπικού, θεωρώντας πως δεν θα γίνει εφαρμογή του νέου μέτρου πριν κλείσει το θέμα με τα Σώματα Ασφαλείας και θα βρεθεί επιτέλους λύση που θα ικανοποιεί όλα τα μέρη για να επανέλθει η ηρεμία στις τάξεις του πυροσβεστικού προσωπικού από την αναστάτωση που έχει προκληθεί, με το δεδομένο ότι κάθε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση καθίσταται δυσβάσταχτη για τους συναδέλφους που καθημερινά μετακινούνται εντός της Αττικής. Αναμένουμε  τα αποτελέσματα των διαδοχικών  συναντήσεων  που έχει  ο κ. Υπουργός με τους αρμόδιους φορείς και ευελπιστούμε στην θετική έκβαση του θέματος.

 • Εκτός έδρας αποζημιώσεις

Έγινε ενημέρωση σχετικά με τα απλήρωτα  εκτός έδρας για πυρκαγιές – περιπολίες έτους 2016, συνολικού ποσού 430.000,00 ευρώ τα οποία θα πιστωθούν στους λογαριασμούς τους στις 14 Νοεμβρίου, ενώ για τα υπόλοιπα ποσά του έτους 2017, αναμένουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες νεότερη πληροφόρηση για την ακριβή ημερομηνία καταβολής τους. Επίσης όπως ενημερωθήκαμε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με οικονομικές εκκρεμότητες και αποστολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών από τις περιφέρειες προς το Α.Π.Σ. αφού υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια προκειμένου για να αποδοθούν στους δικαιούχους.

 • Δόκιμοι στις Σχολές Πυρ/στών – Αξιωμ/κών

Έγινε ενημέρωση για το θέμα των  πενθημέρων και της νυχτερινής αποζημίωσης των δοκίμων εξαιτίας της στάσης που τηρεί το Υπουργείο Οικονομικών, με αποτέλεσμα οι δόκιμοι πυροσβέστες να μην πληρώνονται ούτε με τον μισθό του ανειδίκευτου εργάτη, αφού το Υπουργείο Οικονομικών τους θεωρεί σπουδαστές ενώ Υπηρεσία προσπαθεί μέσω αυτών να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά έχει και τους χρησιμοποιεί κατά το δοκούν. Η θέση μας είναι ότι αφού τους θεωρούν σπουδαστές και δεν τους πληρώνουν ας εφαρμόσουν κατά γράμμα το νόμο για να έχουν όλα όσα προβλέπονται για την κατηγορία τους.

 • Ενημέρωση για την αναθεώρηση του Π.Δ.305/1992

Έγινε ενημέρωση για το σχέδιο προεδρικού διατάγματος καθώς και για τις απόψεις μας όπως αυτές εστάλησαν με το υπ΄ αρίθμ 534 /17.10.2017 έγγραφό μας προς  στο Α.Π.Σ. σχετικά με την προτεινόμενη τροποποίηση του Π.Δ. 305/1992 «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων, προαγωγών και αποστρατείας Αξκ/κων Π.Σ.».  Πιστεύουμε ότι  διατάξεις που αλλάζουν, δρομολογούν κρίσεις απόλυτα φωτογραφικές για κάποιους και αποκλείουν κάποιους άλλους, προωθούν όσους προέρχονται από το σύστημα των πτυχιούχων ή μπαίνουν στο Πυροσβεστικό Σώμα  με τη διαδικασία των πανελληνίων και αγνοούν τελείως αυτούς που υπηρετούσαν στο Πυροσβεστκό Σώμα και εισήλθαν στην σχολή Αξιωματικών. Τα βασικά συμπεράσματα είναι:  

 • Η συγκεκριμένη τροποποίηση πρέπει να ισχύσει μόνο για τους νέους αξιωματικούς, οι οποίοι εισήλθαν στην σχολή Ανθγών με τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων.
 • Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μεταβατική περίοδος για τους παλιούς Αξιωματικούς στο Σώμα.
 • Αναπροσαρμογή οδοιπορικών των μελών του Δ.Σ.

Στα πλαίσια του εξορθολογισμού και ταυτόχρονα της άρσης των δυσκολιών και της διαφορετικότητας που υπήρχαν στις μετακινήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ιδίως από τις πιο μακρινές περιοχές της Χώρας μας προς την έδρα της Ομοσπονδίας μας και έπειτα από τις νέες εξελίξεις στις οδικές μεταφορές όπως, η μεταβολή της τιμής της βενζίνης και η παράδοση των νέων οδικών αξόνων με ταυτόχρονο πολλαπλασιασμό των διοδίων, η Ομοσπονδία με γνώμονα πάντα το οικονομικό της συμφέρον, θεώρησε σκόπιμο να εξορθολογήσει – αναπροσαρμόσει τα οδοιπορικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν. Το Προεδρείο εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα έχει ενημερώσει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε να ληφθεί η τελική απόφαση. Η πρόταση του Προεδρείου για εξορθολογισμό – αναπροσαρμογή των οδοιπορικών εξόδων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

 • Συμμετοχή στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της ΑΔΕΔΥ

Η Ομοσπονδία ως δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση έχει ως σκοπό την προαγωγή, προάσπιση και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος, την ανάπτυξη και σύσφιξη των συναδελφικών δεσμών καθώς και την αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους της χώρας. Η πραγματοποίηση των σκοπών αυτών θα επιτευχθεί με τη συνεργασία  με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των εργαζομένων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα γενικότερα. Η Ομοσπονδία μας αποτελεί μέλος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της οποίας ο Αθλητικός Τομέας αυτής θα διοργανώσει πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου περιόδου 2017-2018 και ως εκ τούτου αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή μας στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με την συμμετοχή 24 υπολοίπων ομάδων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email