Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Ενεργοποίηση του θεσμού του Συνηγόρου του Πυροσβέστη
11/04/2018
Απάντηση του Α.Π.Σ. για τις Ταυτότητες του Προσωπικού.
13/04/2018

Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού.

Αρ.Πρωτ.73                                                                                             

Αθήνα,  12.04.2018

 

                                                    

                                                   ΠΡΟΣ:  Αν. Υπουργό Εσωτερικών κ. Νικόλαο Τόσκα

                                                   ΚΟΙΝ:    1) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο

                                                                      Σωτήριο Τερζούδη

                                  2)  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

 

 

 

ΘΕΜΑ: « Επανακαθορισμός Δελτίων Ταυτότητας Πυροσβεστικού Προσωπικού».

 

Κύριε Υπουργέ

Τα υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας που διαθέτει το πυροσβεστικό προσωπικό καθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. 46266 Φ. 303.1 της 30.12.1994 και ως εκ τούτου είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι η ισχύουσα μορφή του δελτίου ταυτότητας είναι ξεπερασμένη και λειτουργικά αναχρονιστική.

Τα δελτία αυτά εκδίδονται επίσης με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφαλείας, ενώ δεν αποτελούν ταξιδιωτικό έγγραφο για τις μετακινήσεις των κατόχων τους εντός των χωρών της Ε.Ε..

Στα πλαίσια εκσυγχρονισμού του Π.Σ. θεωρούμε αναγκαίο τον επανακαθορισμό του τύπου των υπηρεσιακών δελτίων ταυτότητας του πυροσβεστικού προσωπικού κατά το πρότυπο της Ελληνικής Αστυνομίας με τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και εναρμόνισή τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ώστε να αποτελούν και ταξιδιωτικά έγγραφα.

 

 Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email