Ευχαριστήρια επιστολή απερχόμενου Γεν. Γραμματέα Π.Π.

Ενημέρωση για την πορεία του Φακέλλου ΤΕΑΠΑΣΑ.
14/09/2015
Συναντήσεις των Ομοσπονδιών με τα Πολιτικά Κόμματα
19/09/2015

Ευχαριστήρια επιστολή απερχόμενου Γεν. Γραμματέα Π.Π.

                                                                                                             

      Προς:   ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

                                                                                                                                   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ευχαριστήρια  Επιστολή

του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσου Μαυρόπουλου

 

Αγαπητοί φίλοι,

 

Μετά την από 27-8-2015 υποβολή παραίτησής μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό μου, στο σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα, για τη βοήθεια που μου παρείχατε και να σας συγχαρώ για την ανιδιοτελή προσφορά σας και την αυτοθυσία που επιδείξατε στην αντιμετώπιση όλων των συμβάντων αρμοδιότητάς σας, αστικών και δασικών, σώζοντας ζωές, περιβάλλον και περιουσίες, κάτι που κάνατε κατά τη διάρκεια της θητείας μου και κάνετε ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας.

Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων στάθηκαν εμπόδιο στην ενίσχυση του δύσκολου έργου σας με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, υλικά και επιχειρησιακό εξοπλισμό. Η επιδίωξή μου, σε αυτή την κατάσταση, να επισπευσθούν οι διαδικασίες προμήθειας των απαραίτητων μέσων και υλικών, ώστε πριν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου να αρχίσει η χορήγηση τους, μέχρι τώρα δεν είχε αποτέλεσμα. Η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων μέσων και υλικών για τους διαγωνισμούς που θα αποβούν άγονοι στη Γ.Γ. Εμπορίου, μετατίθεται πλέον μετά την 01-01-2016, οπότε θα μπορούν να γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί από το ίδιο το Π.Σ.

Για τα θεσμικά αιτήματα του Π.Σ. και του προσωπικού, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσής τους, ώστε τα χρονίζοντα προβλήματα να σταματήσουν να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην καλύτερη λειτουργία του Σώματος.

 

Ενδεικτικά:

 

-Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης των 232 κενών θέσεων  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

 

– Έχει κατατεθεί στο γραφείο Υπουργού το πρακτικό της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ. για αλλαγή του καθεστώτος αξιολόγησης – κρίσεων –προαγωγών των Αξιωματικών και επιλογής της ηγεσίας. Έχει συμφωνηθεί ότι το τελικό σχέδιο θα είναι αποτέλεσμα συναίνεσης πολιτικής ηγεσίας, Αρχηγείου Π.Σ. και εκπροσώπων των εργαζομένων.

– Έχει συμπεριληφθεί διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας Π.Σ.

– Το σχέδιο του Π.Δ.174 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», έχει επεξεργαστεί από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και έχει σταλεί στο Αρχηγείο του Π.Σ. για τελική επεξεργασία και προώθηση.

– Έχει καταρτιστεί το σχέδιο Κ.Υ.Α. για τη στρατιωτική εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών και δοκίμων ανθυποπυραγών,  που θα προσληφθούν το 2016 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και αναμένεται η προώθησή της.

– Έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές για την αναμόρφωση του κανονισμού μεταθέσεων  και του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και έχει δρομολογηθεί προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου η εντατικοποίηση των εργασιών τους. Στις επιτροπές συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και συνδικαλιστές.

– Το σχέδιο του Π.Δ. για την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
καταρτίστηκε από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και κοινοποιήθηκε στο Αρχηγείο Π.Σ. και στην αρμόδια δ/νση της Γ.Γ.Π.Π. για προτάσεις και παρατηρήσεις.

– Υπεγράφη από τον κ. Πανούση το Π.Δ. Καθηκοντολογίου για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και αναμένεται η προώθησή του.

– Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων των Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Αξιωματικών (Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως).

– Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επέκτασης του Π.Δ. για την πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών για τα επόμενα χρόνια και η κάλυψη των κενών θέσεων με διαγωνισμό.

– Ομογενοποίηση του Π.Σ. Έχει προβλεφθεί η δαπάνη, με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019. Αναμένεται η ψήφισή του. Η δέσμευση για την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της διαπραγμάτευσης και μετατέθηκε για υλοποίηση αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

– Με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, έχει προβλεφθεί η πρόσληψη δέκα(10) γιατρών υπηρεσίας.

Ολοκληρώθηκε το πρακτικό της επιτροπής για τον καθορισμό του τύπου στολής των Εθελοντών του Π.Σ., τα χορηγούμενα εφόδια, μέσα, ατομικός εξοπλισμός και προδιαγραφές αυτών και η συχνότητα χορήγησής τους και είναι στη διαδικασία κοινοποίησής στην Πανελλήνια Ένωσή τους, για να διατυπώσει προτάσεις επί του σχεδίου.
Το ζήτημα της εισαγωγής των Εθελοντών του Π.Σ., στις σχολές του Π.Σ., με ποσόστωση, είχε προγραμματιστεί για τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, στο τέλος του έτους, εφόσον δεν υπήρχε συνταγματικό κώλυμα.

Ως πολιτική ηγεσία της προηγούμενης κυβέρνησης είχαμε δεσμευθεί και είχαν συμφωνήσει η ηγεσία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι μετά την αντιπυρική περίοδο θα ξεκινήσει νομοθετική πρωτοβουλία (δέσμευση της κυβέρνησης η κατάργηση του Ν.4249/2014 και ο προγραμματισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο τέλος του 2015) για νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ. και ρύθμισης θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Π.Σ. Επίσης έχει συμφωνηθεί με την ηγεσία του Π.Σ. και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ότι μετά την αντιπυρική περίοδο, πέραν των επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί, θα συγκροτηθούν επιτροπές, με τη συμμετοχή των συνδικαλιστών, για την κατάρτιση του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας και βελτίωση του καθεστώτος βαθμολογικής εξέλιξης των πυροσβεστών και αρχιπυροσβεστών.

Τέλος υποστηρίζω τη θέση που εκφράστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο στη βουλή, για την αυτονομία του ΤΕΑΠΑΣΑ ή τη δημιουργία ενιαίου ταμείου Σ.Α. ή Σ.Α. και Ε.Δ., εφόσον υπάρχει η συναίνεση των εργαζομένων.

Πίστευα και πιστεύω ότι στα θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, δεν έχουν θέση οι μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και η αλλαγή των κυβερνήσεων δεν πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά και να καθυστερεί την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται, λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης. Με γνώμονα και οδηγό αυτή την αντίληψη, ενημέρωσα αναλυτικά τον Υπηρεσιακό υπουργό κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη και θα ενημερώσω αναλυτικά και την επόμενη πολιτική ηγεσία σας, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ως πολίτης που ασχολείται με τα κοινά, θα στηρίζω με κάθε μέσο τις προσπάθειές σας για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Π.Σ. και την διασφάλιση του προσωπικού.  Σας ευχαριστώ και πάλι.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Με εκτίμηση,

ipografi2

Τάσος Μαυρόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.      Το  Πυροσβεστικό Σώμα

       (Δια του Αρχηγού Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου)

2.      Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

3.      Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

4.      Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών

5.      Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδος

6.      Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

 

7.      Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος

Προς:   ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

                                                                                                                                   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Ευχαριστήρια  Επιστολή

του απερχόμενου Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Τάσου Μαυρόπουλου

 

Αγαπητοί φίλοι,

 

Μετά την από 27-8-2015 υποβολή παραίτησής μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά εκτίμηση και σεβασμό μου, στο σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος.

 

Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα, για τη βοήθεια που μου παρείχατε και να σας συγχαρώ για την ανιδιοτελή προσφορά σας και την αυτοθυσία που επιδείξατε στην αντιμετώπιση όλων των συμβάντων αρμοδιότητάς σας, αστικών και δασικών, σώζοντας ζωές, περιβάλλον και περιουσίες, κάτι που κάνατε κατά τη διάρκεια της θητείας μου και κάνετε ανεξαρτήτως κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας.

Οι μνημονιακές πολιτικές των τελευταίων χρόνων στάθηκαν εμπόδιο στην ενίσχυση του δύσκολου έργου σας με τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας, υλικά και επιχειρησιακό εξοπλισμό. Η επιδίωξή μου, σε αυτή την κατάσταση, να επισπευσθούν οι διαδικασίες προμήθειας των απαραίτητων μέσων και υλικών, ώστε πριν το τέλος της αντιπυρικής περιόδου να αρχίσει η χορήγηση τους, μέχρι τώρα δεν είχε αποτέλεσμα. Η προμήθεια και χορήγηση των απαραίτητων μέσων και υλικών για τους διαγωνισμούς που θα αποβούν άγονοι στη Γ.Γ. Εμπορίου, μετατίθεται πλέον μετά την 01-01-2016, οπότε θα μπορούν να γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί από το ίδιο το Π.Σ.

Για τα θεσμικά αιτήματα του Π.Σ. και του προσωπικού, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία επίλυσής τους, ώστε τα χρονίζοντα προβλήματα να σταματήσουν να είναι ανασταλτικός παράγοντας στην καλύτερη λειτουργία του Σώματος.

 

Ενδεικτικά:

 

-Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία κάλυψης των 232 κενών θέσεων  Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης.

 

– Έχει κατατεθεί στο γραφείο Υπουργού το πρακτικό της επιτροπής του Αρχηγείου Π.Σ. για αλλαγή του καθεστώτος αξιολόγησης – κρίσεων –προαγωγών των Αξιωματικών και επιλογής της ηγεσίας. Έχει συμφωνηθεί ότι το τελικό σχέδιο θα είναι αποτέλεσμα συναίνεσης πολιτικής ηγεσίας, Αρχηγείου Π.Σ. και εκπροσώπων των εργαζομένων.

– Έχει συμπεριληφθεί διάταξη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 69 του Ν.4249/2014, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της Ακαδημίας Π.Σ.

– Το σχέδιο του Π.Δ.174 «Περί οργάνωσης και λειτουργίας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας», έχει επεξεργαστεί από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και έχει σταλεί στο Αρχηγείο του Π.Σ. για τελική επεξεργασία και προώθηση.

– Έχει καταρτιστεί το σχέδιο Κ.Υ.Α. για τη στρατιωτική εκπαίδευση των δοκίμων πυροσβεστών και δοκίμων ανθυποπυραγών,  που θα προσληφθούν το 2016 μέσω πανελλαδικών εξετάσεων και αναμένεται η προώθησή της.

– Έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές για την αναμόρφωση του κανονισμού μεταθέσεων  και του Κ.Ε.Υ.Π.Σ. και έχει δρομολογηθεί προς το τέλος της αντιπυρικής περιόδου η εντατικοποίηση των εργασιών τους. Στις επιτροπές συμμετέχουν υπηρεσιακοί παράγοντες και συνδικαλιστές.

– Το σχέδιο του Π.Δ. για την Εθνική Σχολή Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.ΠΟ.Π.)
καταρτίστηκε από επιτροπή της Ακαδημίας Π.Σ. και κοινοποιήθηκε στο Αρχηγείο Π.Σ. και στην αρμόδια δ/νση της Γ.Γ.Π.Π. για προτάσεις και παρατηρήσεις.

– Υπεγράφη από τον κ. Πανούση το Π.Δ. Καθηκοντολογίου για τους πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης και αναμένεται η προώθησή του.

– Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία του διαγωνισμού εισαγωγικών εξετάσεων των Πυρονόμων Γενικών Καθηκόντων για τη Σχολή Αξιωματικών (Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως).

– Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία επέκτασης του Π.Δ. για την πρόσληψη των συμβασιούχων πυροσβεστών για τα επόμενα χρόνια και η κάλυψη των κενών θέσεων με διαγωνισμό.

– Ομογενοποίηση του Π.Σ. Έχει προβλεφθεί η δαπάνη, με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019. Αναμένεται η ψήφισή του. Η δέσμευση για την ομογενοποίηση του προσωπικού του Π.Σ. ανεστάλη λόγω της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και της διαπραγμάτευσης και μετατέθηκε για υλοποίηση αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

– Με το Αριθμ. Πρωτ. 8001/1/9-α΄ από 27-4-2015 Γ.Δ.Ο.Ε.Σ., στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016-2019, έχει προβλεφθεί η πρόσληψη δέκα(10) γιατρών υπηρεσίας.

Ολοκληρώθηκε το πρακτικό της επιτροπής για τον καθορισμό του τύπου στολής των Εθελοντών του Π.Σ., τα χορηγούμενα εφόδια, μέσα, ατομικός εξοπλισμός και προδιαγραφές αυτών και η συχνότητα χορήγησής τους και είναι στη διαδικασία κοινοποίησής στην Πανελλήνια Ένωσή τους, για να διατυπώσει προτάσεις επί του σχεδίου.
Το ζήτημα της εισαγωγής των Εθελοντών του Π.Σ., στις σχολές του Π.Σ., με ποσόστωση, είχε προγραμματιστεί για τη νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου, στο τέλος του έτους, εφόσον δεν υπήρχε συνταγματικό κώλυμα.

Ως πολιτική ηγεσία της προηγούμενης κυβέρνησης είχαμε δεσμευθεί και είχαν συμφωνήσει η ηγεσία και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ότι μετά την αντιπυρική περίοδο θα ξεκινήσει νομοθετική πρωτοβουλία (δέσμευση της κυβέρνησης η κατάργηση του Ν.4249/2014 και ο προγραμματισμός της νομοθετικής πρωτοβουλίας στο τέλος του 2015) για νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Σ. και ρύθμισης θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Π.Σ. Επίσης έχει συμφωνηθεί με την ηγεσία του Π.Σ. και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ότι μετά την αντιπυρική περίοδο, πέραν των επιτροπών που έχουν συγκροτηθεί, θα συγκροτηθούν επιτροπές, με τη συμμετοχή των συνδικαλιστών, για την κατάρτιση του Κανονισμού Υγείας και Ασφάλειας και βελτίωση του καθεστώτος βαθμολογικής εξέλιξης των πυροσβεστών και αρχιπυροσβεστών.

Τέλος υποστηρίζω τη θέση που εκφράστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση, με συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως ακυρώθηκαν με το τελευταίο νομοσχέδιο στη βουλή, για την αυτονομία του ΤΕΑΠΑΣΑ ή τη δημιουργία ενιαίου ταμείου Σ.Α. ή Σ.Α. και Ε.Δ., εφόσον υπάρχει η συναίνεση των εργαζομένων.

Πίστευα και πιστεύω ότι στα θέματα πολιτικής προστασίας και ασφάλειας, δεν έχουν θέση οι μικροκομματικές και μικροπολιτικές σκοπιμότητες και η αλλαγή των κυβερνήσεων δεν πρέπει να λειτουργεί ανασταλτικά και να καθυστερεί την προώθηση των αλλαγών που απαιτούνται, λόγω άγνοιας ή έλλειψης ενημέρωσης. Με γνώμονα και οδηγό αυτή την αντίληψη, ενημέρωσα αναλυτικά τον Υπηρεσιακό υπουργό κ. Αντώνη Μακρυδημήτρη και θα ενημερώσω αναλυτικά και την επόμενη πολιτική ηγεσία σας, για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Ως πολίτης που ασχολείται με τα κοινά, θα στηρίζω με κάθε μέσο τις προσπάθειές σας για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Π.Σ. και την διασφάλιση του προσωπικού.  Σας ευχαριστώ και πάλι.

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Με εκτίμηση,

ipografi2

Τάσος Μαυρόπουλος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1.      Το  Πυροσβεστικό Σώμα

       (Δια του Αρχηγού Αντιστράτηγου Βασίλειου Παπαγεωργίου)

2.      Πανελληνία Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

3.      Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος

4.      Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης και Συμβασιούχων Πυροσβεστών

5.      Ένωση Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης Ελλάδος

6.      Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης

Πανελλήνια Ένωση Εθελοντών Πυροσ

Print Friendly, PDF & Email