Νομοθετική ρύθμιση άρσης αδικιών ύστερα από τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.
11/11/2014
Νομοθετική ρύθμιση – Μη πλήρης συμμόρφωση στις αποφάσεις του ΣΤΕ.
16/11/2014

ΕΥΠΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Έτος Ιδρύσεως 1998 

Μέλος Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. 

Αριθμός Απόφασης Αναγνώρισης και Εγγραφής στο Ειδικό Βιβλίο Επαγγελματικών Σωματείων Πρωτοδικείου Κέρκυρας 69/98 και 669/98

 

 Αριθμ. Πρωτ.: 608                                                                                                         Κέρκυρα 10 Νοεμβρίου 2014

                                                                                                         ΠΡΟΣ :  ΠΕ. ΠΥ. Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                 

                                                                                                         ΚΟΙΝ.:   Αρχηγείο Π.Σ.

                                                                                                                         Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

                                                                                                                        Βουλευτές Ν. Κέρκυρας

                                                                                                                        Μέλη Ένωσής μας

 

ΘΕΜΑ : « Καταγγελία για επιβολή εργασίας πέραν των πυροσβεστικών καθηκόντων ».

 

   Η Ε.Υ.Π.Σ. Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ καταγγέλλει την ΠΕ. ΠΥ. Δ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ για επιβολή εργασίας πέραν του Πυροσβεστικού έργου και των προβλεπομένων καθηκόντων.

   Συγκεκριμένα την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, διατάχθηκαν οι Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού, να εκτελέσουν εργασίες στο χώρο του παλαιού Νοσοκομείου Κερκύρας, που προορίζεται για μετεγκατάσταση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.

   Έως σήμερα καμία επίσημη ενημέρωση δεν υπάρχει προς την Ένωσή μας για την πορεία των εργασιών και την παράδοση των κτηριακών εγκαταστάσεων προς χρήση. Του εναντίον έχουμε βάσιμες υποψίες ότι ελλείψει χρηματοδότησης, χρησιμοποιούνται Πυροσβεστικοί Υπάλληλοι για την αποπεράτωση των εργασιών.

    Σε καμία των περιπτώσεων η παραπάνω εξαναγκαστική εργασία πέραν των Πυροσβεστικών καθηκόντων, που απορρέουν από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Υπηρεσίας Π.Δ 210/1992 (Κ.Ε.Υ.Π.Σ.), δεν αφορά καν την μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας και του εξοπλισμού της, που θα μπορούσε να δικαιολογήσει εν μέρει την εν λόγω διαταγή.

    Σε λογικές υποτέλειας και υπηρεσιακού εκφοβισμού, επιχειρείται να μετακυληθεί η υποχρέωση της πολιτείας για αποπεράτωση του έργου, στο Πυροσβεστικό προσωπικό. 

    Εναντιωνόμαστε σε τέτοιες πρακτικές και καλούμε το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς  και την ΠΕ. ΠΥ. Δ. Ιονίων Νήσων, να προστατεύσει τους Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, την στιγμή που η πολιτεία χρονοτριβεί για την νομοθέτηση Π.Δ., περί Υγιεινής και Ασφάλειας.

   

Για το Δ.Σ

της Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κερκύρας

                           Ο                                                                                  Ο

                             ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

                                ΚΑΤΣΑΝΤΑΣ Κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                                            ΛΕΙΣΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

Print Friendly, PDF & Email