ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:Διάθεση οχημάτων – προσωπικού για αστικά περιπολικά.

Διευκρινίσεις σχετικά με τις βεβαιώσεις αποδοχών οικ. έτους 2013
01/06/2014
ΕΥΠΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ: Νέο Δ .Σ. Ε.Υ.Π.Σ. Ν. Κερκύρας
13/06/2014

ΕΥΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ:Διάθεση οχημάτων – προσωπικού για αστικά περιπολικά.

ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(Ε.Υ.Π.Σ.Π.Α) – έδρα ΑΘΗΝΑ

Αναγνωρισμένη με την υπ’ αριθμ.4815/98 απόφαση Πρωτοδικείου Αθηνών

Αγίου.Κωνσταντίνου 57   Τ.Κ. 104 37 τηλ.210-5248128 τηλ & fax.210-5246754

e-mail:[email protected]

 

 

Αριθμ. Πρωτ   265                                                                                   Αθήνα, 12/06/2014

                                                                    

                                                                  ΠΡΟΣ:        Διοικητή ΠΕ.ΠΥ.Δ

κ Δημοσθένη Αναγνωστάκη

 

  ΚΟΙΝ: 1)  κ. Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

                                                                                       2)   Όλες τις Π.Υ. Ν. Αττικής

                                                                                            3)   Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ:    «Διάθεση οχημάτων και προσωπικού για ανάπτυξη περιπολικών αστικού 

                    ιστού »

       Κύριε Διοικητά, με την υπ’αρθμ. 1137 Φ.601.7/24-04-2014 Διαταγή σας αποφασίστηκε η ανάπτυξη περιπολικών οχημάτων αστικού ιστού με τη συμμετοχή Πυροσβεστικών Σταθμών Αθηνών με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αστικών πυρκαγιών, που έθεταν σε κίνδυνο τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Με την υπ’αριθμ. 1286 Φ.704.11/2014 όμως νέα Δ/γή σας η οποία αποτελεί επικαιροποίηση της προηγούμενης, αυξάνεται ο αριθμός των Πυροσβεστικών Σταθμών Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίοι αναλαμβάνουν την εκπομπή αστικών περιπολικών τις ώρες από 01:00 έως 04:00.

     Ενώ έχουμε εισέλθει σε μια δύσκολη και φέτος αντιπυρική περίοδο με μεγάλες ελλείψεις τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και στις υλικοτεχνικές μας υποδομές, ελλείψεις που γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά και που δυστυχώς αυξάνονται γεωμετρικά με το πέρασμα του χρόνου, κάποια τυχαία γεγονότα που πράγματι συνέβησαν και πάντα συνέβαιναν σε κάποιες περιοχές της Αττικής και έθεσαν σε κίνδυνο περιουσίες συμπολιτών μας αλλά δεν εκτυλίσσονται για πρώτη φορά στα χρονικά, επιλέγονται προσχηματικά για την συνέχιση της εκπομπής των συγκεκριμένων αστικών περιπολικών, γεγονός που έχει ως επακόλουθο την διαρκή καταπόνηση του πυροσβεστικού προσωπικού, που καλείται συνεχώς να μοχθεί σε τόσο αντίξοες συνθήκες λόγω των ελλείψεων, για την διαφύλαξη τόσο του δασικού μας πλούτου, αλλά και την εμπέδωση της ασφάλειας του αστικού ιστού της πολυπληθέστερης περιφέρειας της χώρας. Με την συνεχόμενη απασχόληση του προσωπικού σε αυτή τη δραστηριότητα, είναι σαφές ότι αποδυναμώνεται η ισχύς της υπάρχουσας δύναμης στους Πυροσβεστικούς Σταθμούς που διαθέτουν τα οχήματα και το προσωπικό τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την επιχειρησιακή τους δυνατότητα.

     Κύριε Διοικητά, δεν μπορούμε να περιμένουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών μιας πολύπαθης περιοχής, όπως είναι η Περιφέρεια της Αττικής και την ίδια ώρα το προσωπικό μας, να απασχολείται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες αμφίβολης αποτελεσματικότητας! Θεωρούμε ότι διαχρονικά οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί αντιμετώπιζαν επιτυχώς οτιδήποτε προέκυπτε, το οποίο θα έθετε σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες συμπολιτών μας και ότι η εκπομπή περιπολικών οχημάτων δεν προσθέτει καμία πρακτική αξία ιδίως εν μέσω αντιπυρικής περιόδου στη εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας τους. Το μόνο σίγουρα που προσθέτει είναι μεγάλη κόπωση στο πυροσβεστικό προσωπικό, αφού έως τώρα το σύνολο των συναδέλφων έχει αποδείξει το υψηλό αίσθημα ευθύνης αλλά και την επαγγελματική επάρκεια που διαθέτει για να αντιμετωπίσει οτιδήποτε εγκαίρως.

      Μετά από την διατύπωση των απόψεών μας, ζητάμε να αποσύρετε άμεσα τις Διαταγές της Περιφερειακής Διοίκησης Αττικής που καθορίζουν την εκπομπή των περιπολικών αυτών.     

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Υ.Π.Σ.Π.ΑΤΤΙΚΗΣ

    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                             ΨΑΛΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Print Friendly, PDF & Email