Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για δυσμενείς και χωρίς αιτιολογία αξιολογήσεις  Αξιωματικών Π.Σ. – Θεσμοθέτηση εργαλείων στον ν. 4662/2020 για εξασφάλιση αντικειμενικών αξιολογήσεων.

Επικίνδυνες πρακτικές ή απλά «λειψά μυαλά»;
15/05/2023
Ενημέρωση περί αποδοχής της τεκμηριωμένης επιστολής της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. από την ΑνεξάρτητηΑρχή του Συνηγόρου του Πολίτη.
14/06/2023

Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για δυσμενείς και χωρίς αιτιολογία αξιολογήσεις  Αξιωματικών Π.Σ. – Θεσμοθέτηση εργαλείων στον ν. 4662/2020 για εξασφάλιση αντικειμενικών αξιολογήσεων.

Αρ.Πρωτ.:  55                                                                                                            Αθήνα,12.06.2023

                                                                                                                                                                                   

                                                                       ΠΡΟΣ:  1)  Υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής   Προστασίας  κ. Ευάγγελο Τουρνά

                                                                                      2)  Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ Βασίλειο Παπαγεωργίου

                                                                                      3)   Αρχηγό Πυροσβεστικού Σώματος  Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο  Πουρναρά

                                                                        ΚΟΙΝ:         Πρωτοβάθμιες Ενώσεις.          Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

 

ΘΕΜΑ :«Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων για δυσμενείς και χωρίς αιτιολογία αξιολογήσεις  Αξιωματικών Π.Σ. – Θεσμοθέτηση εργαλείων στον ν. 4662/2020 για εξασφάλιση αντικειμενικών αξιολογήσεων».

 

Κατόπιν πολλών παραπόνων που λάβαμε από Αξιωματικούς μέλη της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ., σχετικά με εξαιρετικά δυσμενείς βαθμολογίες αξιολογούμενων που δεν βασίζονται σε κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε αιτιολογούνται επαρκώς όπως προβλέπεται, ενόψει της τροποποίησης του Ν.4662/2020 που επιχειρείται, σας παραθέτουμε τα εξής:

Από τον νόμο 4662/2020 προβλέπεται μία σύγχρονη διαδικασία αξιολόγησης των Αξιωματικών του Π.Σ., όμως εντοπίζονται κάποιες ατέλειες οι οποίες θα πρέπει να διορθωθούν προκειμένου να εξασφαλιστεί αντικειμενική αξιολόγηση των αξιολογουμένων. Από τον νόμο μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι στα ουσιαστικά προσόντα των φύλλων αξιολόγησης που δικαιολογούν δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό να υπάρχει σαφή και εμπεριστατωμένη αιτιολόγηση.

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις Αξιωματικών με εξαιρετικά δυσμενείς βαθμολογίες χωρίς ουδεμία αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να καταστρατηγούνται οι σχετικές διατάξεις, χωρίς παράλληλα να δίνεται η δυνατότητα από τον νόμο για άσκηση προσφυγής.

Επειδή λοιπόν από τον νόμο δεν προβλέπονται διαδικασίες, στην περίπτωση που παρατηρείται καταστρατήγησης της αντικειμενικότητας της αξιολόγησης με αναίτιες δυσμενείς βαθμολογίες αξιολογητών, θα πρέπει να θεσμοθετηθούν εργαλεία εξασφάλισης  της αντικειμενικότητας των αξιολογήσεων, όπως ισχύουν για άλλες κατηγορίες Ένστολων όπως και των Δημοσίων Υπαλλήλων γενικότερα.

Για παράδειγμα θα αναφέρουμε τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 24/1997, όπως τροποποιήθηκαν με το ΠΔ 6/2018 που αφορούν την αξιολόγηση στελεχών την ΕΛΑΣ, στις  οποίες προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι:

α) οι αξιολογούμενοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση κατά της βαθμολογίας σε οποιοδήποτε κριτήριο αξιολόγησης ή της βαθμολογίας που δικαιολογεί δυσμενή κρίση στον κατεχόμενο βαθμό μετά την κοινοποίηση της βαθμολογίας τους και

β) εάν επισημανθούν από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α. στοιχεία, ικανά να στοιχειοθετήσουν σκόπιμη και μη αντικειμενική ευμενή ή δυσμενή βαθμολογία των ουσιαστικών προσόντων των αξιολογουμένων αξιωματικών εκ μέρους των αξιολογητών, ιδίως όταν υπάρχει προφανής δυσαρμονία με βαθμολογία προηγουμένων ετών, τίθενται αυτά υπόψη του αρμοδίου κατά περίπτωση συμβουλίου κρίσεων κλπ.

Παρόμοια διαδικασία περί ενστάσεων ισχύει και για τις περιπτώσει όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α’ 34/02-03-2016) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 4807/2021 ΦΕΚ Α’ 96).

 

 Κύριε Υπουργέ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.) έχει πάγια τακτική να εκπροσωπεί  και να αναδεικνύει τα προς επίλυση προβλήματα όλων των Πυροσβεστών, όλων των κατηγοριών. Η αδικία της συγκεκριμένης περίπτωσης κατηγορίας Υπαλλήλων είναι προφανής και θα πρέπει αν μη τι άλλο να δοθεί η δυνατότητα στους Αξιωματικούς που αξιολογούνται να μπορούν να ασκούν προσφυγή όταν θεωρούν ότι αδικούνται στην αξιολόγηση από τους ανωτέρους τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                     ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email