Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Ε.Π.Σ.
26/02/2018
Αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ από την ΠΟΕΥΠΣ.
09/03/2018

Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Αρ. Πρωτ:39                                                                              

Αθήνα, 08/03/2018

 

                                                                                    

                                                                                     ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                                                                                         Μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Χαιρετισμός στο Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ

 

 

Συνάδελφοι,

συμμετείχαμε στο 28ο Πανελλαδικό Συνέδριο της Π.Ο.ΑΣ.Υ. που πραγματοποιήθηκε στις 07-03-2018 στην Ερέτρια. Απευθύναμε χαιρετισμό, και ισχυροποιήσαμε τους δεσμούς που έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας καθώς και παροτρύναμε την  συνέχιση των πρωτοποριακών και με πολύ φαντασία δράσεων όπου έκαναν αίσθηση στην Κυβέρνηση και στην Κοινωνία.

Διαβεβαιώσαμε για μια ακόμη φορά, την συνέχιση του συνδικαλιστικού αγώνα, με αποφασιστικότητα και μαχητικότητα και εκφράσαμε στον Πρόεδρό της Π.Ο.ΑΣ.Υ. την θέση μας για απόσυρση του νέου μισθολογίου και την έναρξη διαλόγου από μηδενική βάση, καθώς και την επιτακτική ανάγκη για σύνταξη Βαθμολογίου στο Π.Σ..

    Τέλος σας ενημερώνουμε ότι καταθέσαμε Αίτηση Ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας για την παράλειψη εκδόσεως Π.Δ. κατ΄ άρθρο 69 παρ. 18 ν. 4249/2014 περί ρυθμίσεως της βαθμολογικής εξέλιξης των Αρχ/στών Παραγωγικής Σχολής όπως όφειλε να είχε  ενεργήσει το Ελληνικό Δημόσιο.

   Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακoίνωση.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ              ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email