Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.

Ο πίνακας με τα κενά των υπηρεσιών του Π. Σ. ανά Νομό.
26/02/2019
Ένα ακόμα παλικάρι έφυγε από κοντά μας … Φίλε δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!
03/03/2019

Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις.

Αρ. Πρωτ.: 34                                                                                             Αθήνα, 27.02.2019              

                                                                     

                                                                                   ΠΡΟΣ:  Πρωτοβάθμιες Ενώσεις  

                                                                                                Μέλη της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Άδειες ικανότητας Οδηγού – Χειριστή Υ.Ο.Μ. – Υγειονομικές εξετάσεις».

             

   Με το υπ΄αριθμ. 261/24.12.2018 έγγραφό μας ζητούσαμε την παροχή νέων διευκρινίσεων για το υπ’αριθμ. 74297 Φ.602.5/29.11.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης του ΑΠΣ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Π.Δ. 62/2018 (Α’ 121), για συμπλήρωση των αδιευκρίνιστων σημείων του Π.Δ. 62/2018, όπως αυτό ισχύει, με συγκεκριμένα ερωτήματα ως προς την εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετήματος όπως:

  • Αν ο υγειονομικός έλεγχος που ζητείται από όλους τους οδηγούς με την προσκόμιση των συγκεκριμένων ιατρικών βεβαιώσεων – γνωματεύσεων, από ποιούς γιατρούς θα γίνει; Γιατρούς δημοσίων νοσοκομείων ή ιδιώτες γιατρούς; Δεν υπάρχει καμία σχετική αναφορά στο άρθρο 10 ούτε βεβαίως και στην παραπάνω διαταγή.
  • Από πού προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος, για μη υποβολή των βεβαιώσεων -γνωματεύσεων, όταν στην παράγραφο 5 του άρθρου 10, ρητά αναφέρεται ότι η μη υποβολή τους έχει ως συνέπεια την αναστολή – παύση της Άδειας ικανότητας χειριστή, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Π.Σ.;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι σε πρόσφατο χρόνο, ανανέωσαν την πολιτική τους άδεια, θα υποστούν εκ νέου την διαδικασία; Για ποιόν ακριβώς λόγο;
  • Οι συνάδελφοι οδηγοί, οι οποίοι θα απορριφθούν ως ανίκανοι ικανότητας οδηγού – χειριστή στην ακολουθούμενη διαδικασία, τι ακριβώς θα γίνουν, αφού ούτε και αυτό προβλέπεται από το Π.Δ. 62/2018;

    Με την υπ΄αριθμ 79990 Φ. 109.1/18.02.2019 Δ/γή Α.Π.Σ. την οποία και σας κοινοποιούμε το Αρχηγείο απαντά στα ως άνω ερωτήματα.

 

                   Για το Διοικητικό Συμβούλιο της  Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                         ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email