Προσφυγή στο ΣτΕ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Καταγγελία για τροπολογία εν κρυπτώ και χωρίς διαβούλευση.
13/04/2023
Επικίνδυνες πρακτικές ή απλά «λειψά μυαλά»;
15/05/2023

Προσφυγή στο ΣτΕ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

Αρ.Πρωτ.: 40

Αθήνα, 28.04.2023

      ΠΡΟΣ: Πρωτοβάθμιες Ενώσεις

                                            μέλη Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: « Προσφυγή στο ΣτΕ της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. για την αναγνώριση του επαγγέλματός μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό»

Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας, ως συλλογικός εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Π.Σ και ως η αντιπροσωπευτικότερη συνδικαλιστική οργάνωση, προσέφυγε στο ΣτΕ με την από 24.04.2023 και αριθμό κατάθεσης 1040 αίτηση ακύρωσης κατά Ελληνικού Δημοσίου. Αίτημα της αίτησης μας είναι η ακύρωση της υπ’ αριθμ. οικ.7396/ΔΕΠ/14-02-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Κλιματικής Αλλαγής & Πολιτικής Προστασίας (ΦΕΚ τ. Β’ 926/23-02-2023) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας» καθώς το μέτρο δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής της το σύνολο του προσωπικού Γενικών Καθηκόντων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο βασικός προτεινόμενος λόγος ακύρωσης είναι η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση δεν συμπεριλαμβάνει στους δικαιούχους του ως άνω επιδόματος και τους μόνιμους υπαλλήλους Γενικών Καθηκόντων του πυροσβεστικού σώματος δεδομένης της ταύτισης (κατά περιεχόμενο, χώρο, χρόνο, οργάνωση) των συνθηκών και μέσων εκτέλεσης των καθηκόντων των μαχίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων και των Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης και δη στο πλαίσιο διεξαγωγής των πυροσβεστικών-διασωστικών επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας της Χώρας.

Έτσι η εκτέλεση των καθηκόντων τους τόσο των Π.Π.Υ. στους οποίους χορηγείται το ένδικο επίδομα όσο και των μαχίμων Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων, αυτοτελώς ιδωμένη, χαρακτηρίζεται, με βάση τα υιοθετηθέντα από την Επιτροπή του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 κριτήρια, ως εξίσου επικίνδυνη και ανθυγιεινή.

Ανεξάρτητα όμως από την δικαστική προσφυγή και την όλη εξέλιξη της υπόθεσης το σημαντικό είναι η συσπείρωση όλων μας, τόσο των Π.Π.Υ., όσο και των μαχίμων Πυροσβεστών στις Πρωτοβάθμιες Ενώσεις για την ενωτική και μαχητική διεκδίκηση των θεσμικών και οικονομικών μας αιτημάτων.

 

καντε κλικ για να διαβασετε την προσφυγή

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email