Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και Αδείας.

Αρ.Πρωτ. 229

Αθήνα, 13.11.2018

 

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

                                                                                                            ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Αναδρομική διεκδίκηση επιδομάτων Χριστουγέννων – Πάσχα και Αδείας».

Συνάδελφοι,

με το υπ΄αριθμ. 210/15.10.2018 έγγραφό μας, σας είχαμε ενημερώσει σχετικά με την διεκδίκηση των επιδομάτων εορτών και αδείας, διότι για το θέμα αυτό δεν έχει εκδοθεί μέχρι και σήμερα απόφαση σε δεύτερο βαθμό ώστε να μπορούμε να έχουμε σαφέστερη αντίληψη για το κλίμα που θα διαμορφωθεί, γιατί μόνο με την κρίση Ανωτάτου Δικαστηρίου θα έχουμε την βεβαιότητα που θα παγιώσει την επί του θέματος νομολογία.

Σας είχαμε ενημερώσει επίσης ότι εναπόκειται στην προσωπική βούληση του κάθε συναδέλφου και κάθε Πρωτοβάθμιας Ένωσης αν θα υπάρξουν άμεσα αγωγές ή αν θα αναμείνουν στην δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης υποβάλλοντας για την διασφάλιση των απαιτήσεών τους, έναντι της διετούς παραγραφής και για ένα εξάμηνο Αίτηση προς το Τμήμα Μισθοδοσίας για την καταβολή των οφειλομένων.

Επειδή η Ομοσπονδία μας όμως δέχεται σειρά ερωτημάτων και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αναφορικά με την άσκηση των αγωγών για τα δώρα και επιδόματα και για την περίπτωση κατά την οποία κάποιοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν την άμεση προσφυγή στο Δικαστήριο με αγωγή, σας κοινοποιούμε την προσφορά της Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο κας Δήμητρας Ντούμπα, προκειμένου να λάβετε γνώση και ερχόμενοι απευθείας σε επικοινωνία μαζί της να προχωρήσετε  στην άσκηση αγωγών πριν την έκδοση απόφασης από το Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία αναμένεται μεν αλλά δεν μπορεί να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος έκδοσής της.

Συνημμένα σας υποβάλλουμε : 1) Προσφορά προς ΠΟΕΥΠΣ                      2) Εξουσιοδότηση

                                                         3) Στοιχεία Ενάγοντος                                  4) Συμφωνητικό Αμοιβής

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                      ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

 

Print Friendly, PDF & Email