Σύσταση Επιτροπής για την έκδοση Π.Δ. για το Βαθμολόγιο.

Ούτε βήμα πίσω από τις αποφάσεις του ΣτΕ.
01/09/2016
Συμβολική διαμαρτυρία μπροστά από το κτίριο του ΣτΕ.
05/09/2016

Σύσταση Επιτροπής για την έκδοση Π.Δ. για το Βαθμολόγιο.

ποευπσ νεο

Αρ.Πρωτ.154                                                                        Αθήνα, 01/09/2016

 

                                                      Προς: Αρχηγό Πυρ/κού Σώματος

               Αντιστράτηγο, κ. Ιωάννη Καρατζιά

      ΚΟΙΝ:1)  Αν. Υπουργό  Εσωτερικών  &

                    Διοικητικής Ανασυγκρότησης

                    κ. Νίκο Τόσκα

               2) Πρωτοβάθμιες Ενώσεις-μελη ΠΟΕΥΠΣ

 

 

ΘΕΜΑ: « Σύσταση Επιτροπής για την έκδοση Π.Δ. για το Βαθμολόγιο».

 

 

Κύριε Αρχηγέ,

φτάσαμε δυστυχώς ένα βήμα πριν τον γκρεμό. Όπως όλοι γνωρίζουμε ετοιμάζεται μισθολόγιο στα Σώματα Ασφαλείας και αν βρει τον Πυροσβέστη χωρίς να έχει δημιουργηθεί το Βαθμολόγιο θα είναι ο ηθικός και  οικονομικός του θάνατος.

Για το θέμα αυτό πραγματοποιήσαμε σήμερα συνάντηση με τον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Νίκο Τόσκα σχετικά με την βούληση της Κυβέρνησης για  το νέο Μισθολόγιο και μας ενημέρωσε ότι  πριν την εφαρμογή του νέου Ειδικού Μισθολογίου θα γίνει εναρμόνιση του Βαθμολογίου των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων προκειμένου να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην εφαρμογή του προαναφερόμενου Μισθολογίου.

Του τονίσαμε ότι είμαστε το μόνο Σώμα που δεν έχουμε Βαθμολόγιο και μας πληροφόρησε  ότι έχουν δοθεί οι ανάλογες εντολές στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος για την εφαρμογή της σχετικής απόφασης και για την από κοινού συνεργασία μας πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα.

Ζητάμε  λοιπόν την άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίησή τους, σε εφαρμογή των άρθρων 69 παρ. 11 του Ν.4249/2014 με τον οποίο θεσμοθετήθηκε το βαθμολόγιο στο προσωπικό του Π.Σ., ώστε να πάρει επιτέλους σάρκα και οστά αυτό το διαχρονικό πάγιο αίτημά μας.

Από την ψήφιση του νόμου και μετά η Ομοσπονδία μας έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και σας καταθέτουμε:

  • Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος με αντικείμενο «Ρυθμίσεις θεμάτων ιεραρχίας, κρίσεων προαγωγών και απολύσεων και κατωτέρων οργάνων και Πυρονόμων του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». Σκοπός του είναι να άρει τις αδικίες που υφίστανται στην εξέλιξη των στελεχών κατωτέρων βαθμών του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Ανάλυση επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος των χαμηλόβαθμων Πυροσβεστών. Αντικείμενο της μελέτης που ανατέθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, είναι η διερεύνηση της μεταβολής του μισθολογικού κόστους των Πυροσβεστών που θα προκύψει από την εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος.
  • Εισηγητικό Σημείωμα – Αιτιολογική Έκθεση όπου παρατίθενται οι προτεινόμενες ρυθμίσεις καθώς και το σκεπτικό θεσμοθέτησής τους.

 

Κύριε Αρχηγέ,

Ζητάμε την άμεση σύσταση Επιτροπής για την δημιουργία Βαθμολογίου στο Πυροσβεστικό Προσωπικό με την έκδοση Π.Δ.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                               ΛΑΥΡΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Print Friendly, PDF & Email